Site map Press Kontact YouTube Facebook

EKONOMICKO-PREVÁDZKOVÝ ÚSEK

Filter
Display # 
Name Position Phone Mobile
Anna Kormošová Referát dopravy a vybraných prevádzkových činností 62 240 35 0918 965 717
Bernadeta Fabová, Ing. Referát invest. výstavby, obnovy a údržby objektov 72 606 49 0918 965 706
Denisa Zaracká, Mgr. Referát finančnej učtárne a IS 72 606 64
Magdaléna Jalčová Referát pokladničnej agendy a vyb. prevádzkových činností 72 606 27
Mikuláš Komorovský, Ing. Námestník GR pre ekonomicko-prevádzkovú činnosť 72 606 16
Zuzana Bérešová Referát mzdovej učtárne 72 606 29 0918 965 705
Zuzana Zaracká, Ing. Referát finančnej učtárne a IS 72 606 64