Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

Baníctvo v Smolníku

BANÍCTVO V SMOLNÍKU

 

Termín konaniaod 18. apríla do 3. júna 2018
Vernisáž:  17. apríl o 15.00 hod.
Usporiadateľ: Banícky spolok Spišská Nová Ves, Obec Smolník, Banícky spolok Bratstvo  Smolník, Banícke múzeum Gelnica a STM Košice
Miesto konania: Slovenské technické múzeum, Hlavná 88,  Košice

Banícky spolok Spiš Spišská Nová Ves v spolupráci so Slovenským technickým múzeom Košice otvára vernisážou dňa 17. apríla 2018 výstavu Baníctvo Smolníka v priestoroch Slovenského technického múzea, Hlavná 88, Košice. Cieľom výstavy je verejnosti priblížiť baníctvo
a hutníctvo v histórii Smolníka – významného centra dobývania rudných nerastov. Výstava prezentuje viaceré témy, pričom dôležitou je aj téma vplyvu baníctva na myslenie ľudí, na kultúrny odkaz baníckej tradície. 

TLAČOVÁ SPRÁVA