Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

Extrapolácie 2019

 Výstava prezentuje začiatky informatiky na Slovensku od roku 1956 až po súčasnosť. 

 

Termín vernisáže: 26. septembra 2019 o 15:00 hod. 

Termín trvania výstavy pre verejnosť:  27. septembra 2019 – 31. januára 2020  

Usporiadatelia: Technická univerzita v Košiciach, Slovenské technické múzeum v Košiciach, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Múzeum počítačov pri Výpočtovom stredisku Centra spoločných činností SAV, Bratislava, Reprint BB, s.r.o., Banská Bystrica, Slovenská informatická spoločnosť, Slovenská spoločnosť aplikovanej kybernetiky a informatiky, Košice IT Valley. 

Podujatie EXTRAPOLÁCIE 2019 pozostávajú z dvoch častí:

  1. Sprievodné akcie v časovom intervale od 16. 9. 1019 do 22. 11. 2019, kde sú zahrnuté akcie pre verejnosť, konferencie a akcie neverejné (http://www.extrapolacie.sk/).
  2. Hlavným podujatím je výstava výpočtovej techniky „Extrapolácie 2019 - história a budúcnosť IT na Slovensku“ od 26. 9. do 22. 11. 2019 v budove Slovenského technického múzea v Košiciach.

 

Výstava  „Extrapolácie 2019 - história a budúcnosť IT na Slovensku“

 

  Sprievodné akcie

 

TLAČOVÁ SPRÁVA