Slovenské technické múzeum 1947 - 2007

zbornik STM 1947 2007

 

 
Zborník vydaný pri príležitosti 60. výročia vzniku STM.
Vydané: 2007  
Rozsah: 78 strán  
Náklad: 300 ks
ISBN: 978-80-969715-0-3  
Cena: 8,00 Eur