Priemyselné dedičstvo ako súčasť kultúrneho dedičstva

Priemyselné dedičstvo  ako súčasť kultúrneho dedičstva 

Zborník príspekov z medzinárodnej konferencie,
Košice - Šugov, 2004
Vydané: 2004
Rozsah: 145 strán
Náklad: 100 ks
Cena: Nedostupné
* Na požiadanie v elektronickej forme.