Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

Jozef Maximilián Petzval - 200. výročie narodenia

Jozef Maximilián Petzval - 200. výročie narodenia 

Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, Spišská Belá, 2007.
Vydané: 2008
Rozsah: 76 strán
Náklad: 300 ks
ISBN: 978-80-969919-8-3
Cena: 4,00 Eur
* Na požiadanie aj v elektronickej forme.