Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

Jozef Maximilián Petzval - vplyv jeho prác na rozvoj techniky a optiky

Jozef Maximilián Petzval - vplyv jeho prác  na rozvoj techniky a optiky 


Zborník z medzinárodnej odb. konferencie...,
Spišská Belá, 2001.
Vydané: 2001
Rozsah: 71 strán
Náklad: 100 ks
Cena: Nedostupné