Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

Digitalizácia múzejných zbierok - vízie a východiská

Digitalizácia múzejných zbierok  - vízie a východiská 


Zborník príspevkov z medzinárodného sympózia, Banská Štiavnica, 2009.

Vydané: 2009

Rozsah: 83 strán

Náklad: 300 ks

ISBN: 978-80-970250-0-7

Cena: Nepredajné

STM vydalo pre ZMS.

* Na požiadanie v elektronickej forme.