Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

Odborná ochrana zbierkových predmetov

Odborná ochrana zbierkových predmetov 


Zborník príspevkov z konferencie, Bratislava,

21. - 21.10.2010.

Vydané: 2010

Rozsah: 116 strán

Náklad: 300 ks

ISBN: 978-80-970250-2-1

Cena: Nepredajné

STM vydalo pre ZMS.

* Na požiadanie v elektronickej forme.