Z dejín fyziky na Slovensku

Z dejín fyziky na Slovensku 
Sprtievodca po expozícii STM.
Vydané: 2010
Rozsah: 35 strán
Náklad:
Cena: 4,00 Eur