Múzeum J. M. Petzvala v spišskej Belej

Múzeum J. M. Petzvala v spišskej Belej 
Sprievodca po múzeu fotografickej a kinematografickej techniky.
Autor: Butkovič, Š.
Vydané: 1973
Náklad: 3000 
Rozsah: 144 strán
83-033-73
Cena: Nedostupné