Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

Geodetická technika v zbierkovom fonde Slovenského technického múzea Košice

Geodetická technika v zbierkovom fonde Slovenského technického múzea Košice
Autor: Jaremová, D.
Vydané: 2010
Jazyk vydania: SK/EN 
Náklad: 500 ks
Rozsah: 136 strán
ISBN: 978-80-89082-32-2
Cena: 10,00 Eur

European Iron Trail - Trail of the European Industrial Heritage

European Iron Trail - Trail of the European Industrial Heritage 


international Conference and Working session, 27 -29 September 2006, Kosice.

Vydané: 2006

Rozsah: 83 strán

Náklad: 500 ks

ISBN: 978-80-970250-0-7

Cena: Nepredajné

* Na požiadanie v elektronickej forme.

Informačno-komunikačné technológie Využitie v prezentačnej činnosti múzeí

Informačno-komunikačné technológie Využitie v prezentačnej činnosti múzeí 


Informačno-komunikačné technológie
Využitie v prezentačnej činnosti múzeí

Zborník príspevkov z konferencie, Banská Štiavnica, 2011.

Vydané: 2011
Rozsah: 104 strán
Náklad: 300 ks
ISBN: 978-80-970250-5-2

Cena: Nepredajné

STM vydalo pre ZMS. Dostupné on-line
* Na požiadanie v elektronickej forme..

Odborná ochrana zbierkových predmetov

Odborná ochrana zbierkových predmetov 


Zborník príspevkov z konferencie, Bratislava,

21. - 21.10.2010.

Vydané: 2010

Rozsah: 116 strán

Náklad: 300 ks

ISBN: 978-80-970250-2-1

Cena: Nepredajné

STM vydalo pre ZMS.

* Na požiadanie v elektronickej forme.