Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

Edičná činnosť

Slovenské technické múzeum realizuje rôznorodú edičnú činnosť, ktorej cieľom je sprostredkovanie informácií o aktivitách zameraných na výskum, nadobúdanie, ochranu a sprístupňovanie súčastí kultúrneho dedičstva.
Tradične sú vydávané odborné publikácie, v najväčšej miere zborníky príspevkov z odborných konferencií a seminárov organizovaných múzeom. Informácie o prezentačnej činnosti prinášajú rôzne katalógy, skladačky, programové materiály. V ponuke nechýbajú ani tzv. sprievodcovia po expozíciách STM, v ktorých sú sústredené dôležité informácie o expozične komunikovaných témach a jednotlivých vystavených zbierkových predmetoch.

publikacie stm

 

  obr_zbornik obr_zbornik obr_zbornik obr_zbornik  
 
 
 

Slovenské technické múzeum 
1947 - 2007

Zborník vydaný pri príležitosti 60. výročia vzniku STM.
Vydané: 2007
Rozsah: 78 strán
Náklad: 300 ks
ISBN: 978-80-969715-0-3
Cena: 8,00 Eur
* Na požiadanie aj v elektronickej forme.

Slovenské technické múzeum 
1947 - 1997

Zborník vydaný pri príležitosti 50. výročia vzniku STM.
Vydané: 1997
Rozsah: 201 strán
Náklad: 300 ks
ISBN: 80-88674-23-9
Cena: Nedostupné
K dejinám vedy, výroby a techniky na Slovensku - ich múzejná dokumentácia
Zborník príspekov z konferencie pri 
príležitosti 50. výročia vzniku múzea.
Vydané: 1997
Rozsah: 80 strán
Náklad: 100 ks
Cena: Nedostupné
Priemyselné dedičstvo 
ako súčasť kultúrneho dedičstva

Zborník príspekov z medzinárodnej konferencie, Košice - Šugov, 2004
Vydané: 2004
Rozsah: 145 strán
Náklad: 100 ks
Cena: Nedostupné
* Na požiadanie v elektronickej forme.
 
  obr_zbornik obr_zbornik obr_zbornik obr_zbornik  
Aurel Stodola - 150. výročia narodenia
Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, Košice, 2009.
Vydané: 2009
Rozsah: 75 strán
Náklad: 300 ks
ISBN: 978-80-970250-1-4
Cena: 4,00 Eur
* Na požiadanie aj v elektronickej forme.
Jozef Maximilián Petzval - 200. výročie narodenia
Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, Spišská Belá, 2007.
Vydané: 2008
Rozsah: 76 strán
Náklad: 300 ks
ISBN: 978-80-969919-8-3
Cena: 4,00 Eur
* Na požiadanie aj v elektronickej forme.
Jozef Maximilián Petzval - vplyv jeho prác 
na rozvoj techniky a optiky

Zborník z medzinárodnej odb. konferencie..., Spišská Belá, 2001.
Vydané: 2001
Rozsah: 71 strán
Náklad: 100 ks
Cena: Nedostupné
Butkovičove dni 2008
Zborník príspevkov zo seminára..., Solivar - Prešov, 2008
Vydané: 2008
Rozsah: 76 strán
Náklad: 300 ks
ISBN: 978-80-970051-6-0
Cena: Nedostupné
* Na požiadanie v elektronickej forme.
obr_zbornik obr_zbornik obr_zbornik obr_zbornik
  Ochrana pamiatok dopravy v rámci Slovenska
Zborník príspevkov z odborného seminára, Bratislava, 2009.
Vydané: 2010
Rozsah: 63 strán
Náklad: 300 ks
ISBN: 978-80-970250-3-8
Cena: 4,00 Eur
* Na požiadanie aj v elektronickej forme.
Digitalizácia múzejných zbierok 
- vízie a východiská

Zborník príspevkov z medzinárodného sympózia, Banská Štiavnica, 2009.
Vydané: 2009
Rozsah: 83 strán
Náklad: 300 ks
ISBN: 978-80-970250-0-7
Cena: Nepredajné
STM vydalo pre ZMS.
* Na požiadanie v elektronickej forme.
Odborná ochrana zbierkových predmetov
Zborník príspevkov z konferencie, Bratislava, 21. - 21.10.2010.
Vydané: 2010
Rozsah: 116 strán
Náklad: 300 ks
ISBN: 978-80-970250-2-1
Cena: Nepredajné
STM vydalo pre ZMS.
* Na požiadanie v elektronickej forme.
 
Informačno-komunikačné technológie
Využitie v prezentačnej činnosti múzeí

Zborník príspevkov z konferencie, Banská Štiavnica, 2011.
Vydané: 2011
Rozsah: 104 strán
Náklad: 300 ks
ISBN: 978-80-970250-5-2
Cena: Nepredajné
STM vydalo pre ZMS. Dostupné on-line 
* Na požiadanie v elektronickej forme.
.
 
  obr_zbornik obr_monografia obr_monografia obr_monografia  
  European Iron Trail - Trail of the European Industrial Heritage
international Conference and Working session, 27 -29 September 2006, Kosice.
Vydané: 2006
Rozsah: 83 strán
Náklad: 500 ks
ISBN: 978-80-970250-0-7
Cena: Nepredajné
* Na požiadanie v elektronickej forme.
Geodetická technika v zbierkovom fonde Slovenského technického múzea Košice
Autor: Jaremová, D.
Vydané: 2010
Jazyk vydania: SK/EN 
Náklad: 500 ks
Rozsah: 136 strán
ISBN: 978-80-89082-32-2
Cena: 10,00 Eur
Banské lampy
História a vývoj v podmienkach baníctva na území Slovenska.
Autor: Magula, R. - Turčan, T.
Vydané: 1995
Jazyk vydania: SLO/GER
Náklad: 3000 ks
Rozsah: 125 strán
ISBN: 80-88674-19-0
Cena: Nedostupné
Písacie stroje Slovenského technického múzea v Košiciach
Autor: Bernát, J.
Vydané: 1985
Náklad: 1000 ks
83-035-85
Cena: Nepredajné / Nedostupné
 
  obr_sprievodca obr_zbornik obr_sprievodca obr_topografia  
  Od elektroskopu po osciloskop
Elektrická meracia technika, minulosť a súčasnosť - Katalóg k výstave
Vydané: 2003
Náklad: 300 ks
Cena: Nedostupné
Nikola Tesla - 150. výročie narodenia
Zborník prednášok z vedeckého seminára, Košice, 2006.
Vydané: 2006
Rozsah: 50 strán
Náklad: 100 ks /I. dotlač 2007 - 200 ks/
Cena: 4,00 Eur
* Na požiadanie aj v elektronickej forme.
Slnečné hodiny na Slovensku
Autor: Adamuv, P.
Vydané: 1980
Rozsah: 132 strán
Náklad: 5000 ks
ISBN: 83-024-80
Cena: Nepredajné /Nepdostupné
Topografia železiarní na Slovensku
v 19. storočí

Autor: Šarudyová, M.
Vydané: 1989
Rozsah: 220 strán
Náklad: 1000 ks 
ISBN: 80-85174-33-2
Cena: Nedostupné
 
  obr_sprievodca obr_sprievodca obr_katalóg obr_sprievodca  
  Slovenské technické múzeum
Sprievodca po expozíciách STM.
Vydané: 2010
Rozsah: 48strán
Náklad: 
Cena: 4,00 Eur
Múzeum letectva 
Sprievodca STM - Múzeum letectva.
Vydané: 2009
Rozsah: 40 strán
Náklad: 
Cena: 4,00 ur
Sieň elektrických výbojov
Hall of electric discharges

Katalóg k expozícii.
Vydané: 2009
Náklad: 300 /II. vydanie 200 ks/
Cena: 4,00 Eur
* Na požiadanie aj v elektronickej forme.
Z dejín fyziky na Slovensku
Sprtievodca po expozícii STM.
Vydané: 2010
Rozsah: 35 strán
Náklad:
Cena: 4,00 Eur
 
  obr_sprievodca obr_sprievodca obr_sprievodca obr_sprievodca  
  Slovenské technické múzeum
Slovenské technické múzeum - sprievodca.
Vydané: 1992
Náklad: 
80-88674-00-x
Cena: Nedostupné
Múzeum J. M. Petzvala v spišskej Belej
Sprievodca po múzeu fotografickej a kinematografickej techniky.
Autor: Butkovič, Š.
Vydané: 1973
Náklad: 3000 
Rozsah: 144 strán
83-033-73
Cena: Nedostupné
Sprievodca po zbierkach chemického oddelenia Technického múzea v Košiciach
Autori: Kminiaková, G. - Javnický, Š.
Vydané: 1973
Náklad: 2500 
Rozsah: 108 strán
Cena: Nedostupné
Sprievodca po baníckom oddelení Technického múzea v Košiciach
Autor: Magula, R.
Vydané: 1972
Rozsah: 61 strán
Cena: Nedostupné
 
  obr_skladačka obr_skladačka obr_skladačka obr_skladačka  
  Slovenské technické múzeum
Informačná skladačka.
Jazyk vydania: SLO, ENG
Vydané: 2005
Cena: 0,50 Eur
Slovenské technické múzeum - Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala
Informačná skladačka.
Jazyk vydania: SLO, ENG
Vydané: 2010
Cena: 1,00 Eur
Slovenské technické múzeum - Solivar
Informačná skladačka.
Jazyk vydania: SLO, ENG
Vydané: 2010
Cena: 1,00 Eur
Múzeum dopravy v Bratislave
Informačná skladačka.
Jazyk vydania: SLO, ENG, GER
Vydané: 2010
Cena: 1,00 Eur
 
  obr_skladačka obr_skladačka obr_skladačka obr_skladačka  
  Vývoj geodetickej techniky a kartografie
Informačná skladačka.
Jazyk vydania: SLO, ENG
Vydané: 2010
Cena: 1,00 Eur
Energetické oddelenie Aurela Stodolu
Informačná skladačka.
Jazyk vydania: SLO, ENG
Vydané: 2010
Cena: 1,00 Eur
Astronómia, Planetárium 
Informačná skladačka.
Jazyk vydania: SLO, ENG
Vydané: 2010
Cena: 1,00 Eur
Expozícia Z dejín fyziky na Slovensku
Informačná skladačka.
Jazyk vydania: SLO, ENG
Vydané: 2010
Cena: 1,00 Eur
 
  obr_skladačka obr_skladačka obr_skladačka obr_skladačka  
  Kaštieľ v Budimíre
Vysunutá expozícia STM.
Informačná skladačka.
Jazyk vydania: SLO, ENG
Vydané: 2005
Cena: 0,50 Eur
* dostupná ENG verzia
Múzeum J. M. Petzvala v Spišskej Belej
Vysunutá expozícia STM.
Informačná skladačka.
Jazyk vydania: SLO, ENG
Vydané: 2005
Cena: 1,00 Eur
* dostupná SLO verzia
Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej
Vysunutá expozícia STM.
Informačná skladačka.
Jazyk vydania: SLO
Vydané: 2010
Cena: Nedostupné
* Na požiadanie v elektronickej forme. 
Múzeum letectva
Vysunutá expozícia STM.
Informačná skladačka.
Jazyk vydania: SLO
Vydané: 2006
Cena: Nedostupné
* Na požiadanie v elektronickej forme.
 
  obr_skladačka obr_skladačka obr_skladacka obr_skladačka  
  Svet zabudnutej elektrónky
Informačný materiál k výstave pri príležitosti storočnice objavu najjednoduchšej elektrónky - diódy.
Vydané: 2004
Cena: Nepredajné 
* Na požiadanie aj v elektronickej forme.
Johannes Gutenberg - zakladateľ kníhtlačiarenského umenia a staršie tlače vo fondoch Slovenského technického múzea
Informačná skladačka k výstave.
Vydané: 2007
Cena: Nepredajné / Nedostupné
* Na požiadanie v elektronickej forme. 
Vivat modely!
Informačná skladačka k výstave.
Vydané: 2007
Cena: Nepredajné / Nedostupné
* Na požiadanie v elektronickej forme.
Zvony, zvonce, zvončeky
Informačná skladačka k výstave.
Vydané: 2008
Cena: Nepredajné / Nedostupné
* Na požiadanie v elektronickej forme.
 
  obr_sprievodca obr_sprievodca obr_sprievodca obr_sprievodca  
  Osobnosti vedy a techniky na Slovensku
Informačný materiál k výstave.
Jazyk vydania: SLO
Vydané: 2005
Cena: Nepredajné / Nedostupné
Osobnosti vedy a techniky na Slovensku
Informačný materiál k výstave.
Jazyk vydania: ENG
Vydané: 2007
Cena: Nepredajné / Nedostupné
Osobnosti vedy a techniky na Slovensku
Informačný materiál k výstave.
Jazyk vydania: GER
Vydané: 2004
Cena: Nepredajné / Nedostupné
Osobnosti vedy a techniky na Slovensku
Informačný materiál k výstave.
Jazyk vydania: BUL
Vydané: 2008
Cena: Nepredajné / Nedostupné

Ďalšie jazyky vydania: POL (2006), SLV(2010)
 
 
obr_pohladnica
obr_pohladnica
obr_pohladnica
obr_pohladnica
obr_pohladnica
obr_pohladnica
obr_pohladnica
 
  Pohľadnice
Kaštieľ Budimír
Cena: 0,50 Eur
Pohľadnice
Múzeum letectva
Cena: 0,50 Eur
Pohľadnice
Expozície STM Košice
Cena: 0,50 Eur
Pohľadnice
NKP Solivar
Cena: 0,50 Eur
 
 

Pridané 27.06.2011
Posledná úprava 08.12.2011

Správca obsahu:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. Technický prevádzkovateľ: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.