Vedeckovýskumná činnosť v múzeách

 

 

 

 

 

 

 

 


     Zborník príspevkov z odborného sympózia, Banská Bystrica
     Vydané: 2013
     Náklad: 300 ks
     ISBN: 978 80 970250-7-6
     nedostupné