Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

Zborník - Zbierky dejín techniky III.

 

 

                      MÚZEÁ VEDY A TECHNIKY

                      Zborník príspevkov z konferencie pri príležitosti 70. výročiavzniku Slovenského
                      technického múzea
                      Košice 2017
                      Vydané: 2017
                      Rozsah : 228 strán
                      Náklad : 150 ks
                      ISBN 978-80-972513-3-8
                      Cena : nedostupné
                      * Na požiadanie v elektronickej forme.