Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

SKLADAČKY PRE JEDNOTLIVÉ EXPOZÍCIE A MÚZEÁ v správe STM

      


astronomia predna  

 

  

      


              

Vydané: 2017
Zodpovedný: Mgr. Jana ŽAKAROVSKÁ ĎURICOVÁ
Rozsah: 8 strán

Náklad: 6200 ks                                                                                                    

Nepredajné  

 

Zbierky dejín techniky IV. - zborník

 

 

                     VEDA A TECHNIKA V OBDOBÍ ČESKOSLOVENSKA

                      Zborník príspevkov z odborného programu
                      IV. zasadnutia Komisie pre zbierky dejín techniky ZMS          
                      Košice 2018
                      Vydané: 2018
                      Rozsah :132 strán
                      Náklad : 150 ks
                      ISBN 978-80-972513-5-2
                      ISBN 978-80-972513-6-9
                      Cena : nedostupné
                      * Na požiadanie v elektronickej forme.

Stránka 14 z 14