Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

Slovník historických technických pojmov a výrazov

 

 

 

 

 

 

 

 
        Vydané: 2013
           Autor: Mgr. Jana ŽAKAROVSKÁ ĎURICOVÁ
           Rozsah: 99 strán  
           Náklad: 300 ks
           ISBN: 978-80-970250-6-9
           Cena: 3,30 Eur

Vedeckovýskumná činnosť v múzeách

 

 

 

 

 

 

 

 


     Zborník príspevkov z odborného sympózia, Banská Bystrica
     Vydané: 2013
     Náklad: 300 ks
     ISBN: 978 80 970250-7-6
     nedostupné

Zbierky dejín techniky I.

 

 

 

 

 

 

       Vydané : 2015
       Zostavila: Mgr. Zuzana Šullová
       Rozsah:104 strán
       Náklad: 100 ks
       ISBN: 978-80-970250-8-3
      * Na požiadanie v elektronickej forme

Zbierky dejín techniky II.

 

 

 

                      Zborník príspevkov zo zasadnutia Komisie
                      pre zbierky dejín techniky Zväzu múzeí na Slovensku
                      Kremnica 2015
                      Vydané: 2016
                      Rozsah : 150 strán
                      Náklad : 100 ks
                      ISBN 978-80-972513-0-7
                      Cena : nedostupné
                      * Na požiadanie v elektronickej forme.