Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

Zborník - Zbierky dejín techniky III.

 

 

                      MÚZEÁ VEDY A TECHNIKY

                      Zborník príspevkov z konferencie pri príležitosti 70. výročiavzniku Slovenského
                      technického múzea
                      Košice 2017
                      Vydané: 2017
                      Rozsah : 228 strán
                      Náklad : 150 ks
                      ISBN 978-80-972513-3-8
                      Cena : nedostupné
                      * Na požiadanie v elektronickej forme.

Sprievodca: Slovenské technické múzeum

     

           Vydané: 2017
           Zodpovedný: Mgr. Jana ŽAKAROVSKÁ
           ĎURICOVÁ

           Rozsah: 96 strán  
           Náklad: 1000 ks      
           ISBN: 978-80-9702513-2-1

           Cena: 4,00 Eur
    

Info brožúra STM pre KOŠICE TURIZMUS

 

 

 

                               Vydané: 2017
                               Zodpovedný: Jozef Veselý
                               Rozsah: 12 strán  
                               Náklad: 400 ks                                                                                                                                       
                               Nepredajné
         

 

 

                  

STM Aktuálne č. 10/2017


 stm aktualne 2017 opt-page-001          

            JUBILEJNÉ MÚZEJNÉ NOVINY

            Vydané: 2017
            Zodpovedný: Mgr. Jana ŽAKAROVSKÁ ĎURICOVÁ
            Rozsah: 8 strán + 4 retro príloha
            Náklad: 300 ks                                                                                                                                        
            Nepredajné
 

          * Na požiadanie v elektronickej forme.