Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

Aurel Stodola - 150. výročia narodenia

Aurel Stodola - 150. výročia narodenia 

Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, Košice, 2009.
Vydané: 2009
Rozsah: 75 strán
Náklad: 300 ks
ISBN: 978-80-970250-1-4
Cena: 4,00 Eur
* Na požiadanie aj v elektronickej forme.

Jozef Maximilián Petzval - 200. výročie narodenia

Jozef Maximilián Petzval - 200. výročie narodenia 

Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, Spišská Belá, 2007.
Vydané: 2008
Rozsah: 76 strán
Náklad: 300 ks
ISBN: 978-80-969919-8-3
Cena: 4,00 Eur
* Na požiadanie aj v elektronickej forme.

Jozef Maximilián Petzval - vplyv jeho prác na rozvoj techniky a optiky

Jozef Maximilián Petzval - vplyv jeho prác  na rozvoj techniky a optiky 


Zborník z medzinárodnej odb. konferencie...,
Spišská Belá, 2001.
Vydané: 2001
Rozsah: 71 strán
Náklad: 100 ks
Cena: Nedostupné

Butkovičove dni 2008

Butkovičove dni 2008 

Zborník príspevkov zo seminára..., Solivar - Prešov, 2008
Vydané: 2008
Rozsah: 76 strán
Náklad: 300 ks
ISBN: 978-80-970051-6-0
Cena: Nedostupné
* Na požiadanie v elektronickej forme.