Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

Ochrana pamiatok dopravy v rámci Slovenska

Ochrana pamiatok dopravy v rámci Slovenska 

Zborník príspevkov z odborného seminára, Bratislava, 2009.
Vydané: 2010
Rozsah: 63 strán
Náklad: 300 ks
ISBN: 978-80-970250-3-8
Cena: 4,00 Eur
* Na požiadanie aj v elektronickej forme.

Digitalizácia múzejných zbierok - vízie a východiská

Digitalizácia múzejných zbierok  - vízie a východiská 


Zborník príspevkov z medzinárodného sympózia, Banská Štiavnica, 2009.

Vydané: 2009

Rozsah: 83 strán

Náklad: 300 ks

ISBN: 978-80-970250-0-7

Cena: Nepredajné

STM vydalo pre ZMS.

* Na požiadanie v elektronickej forme.

Odborná ochrana zbierkových predmetov

Odborná ochrana zbierkových predmetov 


Zborník príspevkov z konferencie, Bratislava,

21. - 21.10.2010.

Vydané: 2010

Rozsah: 116 strán

Náklad: 300 ks

ISBN: 978-80-970250-2-1

Cena: Nepredajné

STM vydalo pre ZMS.

* Na požiadanie v elektronickej forme.

Informačno-komunikačné technológie Využitie v prezentačnej činnosti múzeí

Informačno-komunikačné technológie Využitie v prezentačnej činnosti múzeí 


Informačno-komunikačné technológie
Využitie v prezentačnej činnosti múzeí

Zborník príspevkov z konferencie, Banská Štiavnica, 2011.

Vydané: 2011
Rozsah: 104 strán
Náklad: 300 ks
ISBN: 978-80-970250-5-2

Cena: Nepredajné

STM vydalo pre ZMS. Dostupné on-line
* Na požiadanie v elektronickej forme..