Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

Vysoká pec vo Vlachove

Vysoká pec vo VlachoveVysoká pec Karol (Karlova huta), situovaná v katastrálnom území obce Vlachovo v lokalite Dobšinská Píla, je zapísaná ako pamiatka v štátnom zozname pod číslom Vs2484. Vysoká pec vo Vlachove z roku 1870 dokumentuje dnes už historickú technológiu výroby surového železa na drevnom uhlí, okrem toho upútava aj svojím architektonickým prevedením. Reštaurovanie a pamiatková ochrana vysokej pece Karol vo Vlachove sú plne zdôvodnené historickými tradíciami v Slovenskom rudohorí, obzvlášť Gemeri.

Oznamujeme návštevníkom, že technická pamiatka Vysoká pec - Huta Karol vo Vlachove je pred rekonštrukciou. Je uzavretá a je momentálne neprístupná.

Kováčska vyhňa v Moldave nad Bodvou

Kováčska vyhňa v Moldave nad BodvouKováčska dielňa v Moldave nad Bodvou pri Košiciach je jednou z mála, ktorá sa v pomerne dobrom stave uchovala dodnes. Objekt je typom prícestnej kováčskej vyhne z r.1850, postavenej z kameňa. Má predsunuté podstrešie a valbovú strechu. Okrem dielne, v ktorej sa zachovalo kompletné vybavenie s množstvom nástrojov, patrí k objektu aj obývacia časť a hospodárske budovy. Z pôvodného zariadenia môžeme vidieť dvojohniskovú vyhňu, široký otvorený komín, kaváčsky ponk a rôzne kováčske nástroje. Je tu inštalovaná sada kováčskych klieští, zápustiek a ďalších ručných nástrojov, náradí, vrátane nástrojov pre podkováčov. Objekt je ojedinelou zachovanou ukážkou špecializovanej malomestskej a dedinskej kováčskej výroby.

Solivar v Prešove

 

Solivar pri Prešove, národná kultúrna pamiatka patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku. Je to unikátny komplex technických objektov na čerpanie a varenie soli zo soľanky, pochádzajúci zo 17. stor. K objektom na ťažbu kamennej soli a čerpanie soľanky v Solivare patrí najmä šachta Leopold, četerne / rezervoáre soľanky /, huta , varňa , sklad soli / komory /, kováčske dielne a klopačka / turňa /. Jama Leopold bola centrálnym stvárkovým dielom, ktoré treba považovať za najstaršie.

Čítať ďalej:Solivar v Prešove

Hámor v Medzeve

 

Osobitné miesto v dejinách hámorníctva na Slovensku zaujíma Nižný Medzev. Z roku 1376 pochádza najstaršia listina, ktorá dokazuje existenciu hámrov v Nižnom Medzeve. Cech medzevských kováčov je známy v 17. a 19. storočí. V archíve STM sa nachádza cechová kniha hámorníckych kováčov, vedená od 1.12.1770 do 25.12.1817. Začína sa odpisom artikulov stanovených pre kováčsky cech v Nižnom Medzeve 12.decembra 1639. Podľa hlásenia Košickej obchodnej komory z roku 1896 tu bolo v danom období v činnosti 109 hámrov so 198 ohniskami.

Čítať ďalej:Hámor v Medzeve

Stránka 1 z 3