Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

Dôležité informácie

Dôležité informácie:  

 

Múzeum J. M. Petzvala  Spišská Belá 

                                               18.05. 2019                                                           

                                                        Pri príležitosti 15. ročníka    „ Noc múzeí a galérií. „ 

bude expozícia sprístupnená verejnosti od 18.00 do 22.00 hod.

Vstupy každú hodinu

( 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 – posledný vstup )

 

Vstupné 1 € ( alebo jeden kultúrny poukaz) 

Program:

-          Oboznámenie návštevníkov s históriou múzea a životom matematika Jozefa Maximiliána a jeho brata Otta Baltazára Petzvalovcov formou krátkych scénok v spolupráci so žiakmi  7.ročníka Základnej školy J. M. Petzvala v Spišskej Belej

-          premietanie filmu zo života Otta  B. Petzvala pri príležitosti 210. výročia jeho narodenia

-          Tvorivé dielne pre návštevníkov – možnosť si vyhotoviť vlastnú tieňokresbu či poskladať si spektroskop

-          Súťaž pre všetkých pod názvom naše NAJ... 

 

muzeum.petzval @stm-ke.sk

052/45913 07, 0918 965 699                                                                                   www. nocmuzei.sk