Služby

Múzeum NKP Solivar svojím návštevníkom ponúka:

  • bezplatné parkovanie
  • predaj suvenírov
  • relaxačné pobyty v Soľnej jaskyni