Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

Výstavy

2018

 

DUCHOVNÉ INŠPIRÁCIE

 

 

 


 

2017

 

MINERÁLY BIAMARSKÉHO RUDNÉHO REVÍRU V RUMUNSKU

 

OD POSTMODERNY K AUTENTE II.

 

AKVARELOVÉ IMPRESIE
Natálie Studenkovej

 

 

HISTÓRIA ZHMOTNENÁ V KOVE
Skvosty z liatiny zo zbierok RÁKÓCZIHO MÚZEA Maďarského národného múzea

TLAČOVÁ SPRÁVA

______________________________________________________________________________________________

Dr. Štefan Butkovič, CSc.

Výstava o živote a diele zakladateľa Slovenského technického múzea v Košiciach a priekopníka technického múzejníctva na Slovensku. 

POZNÁMKA: Výstava je súčasťou expozície