Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej

Fotografickú a kinematografickú techniku môžeme pokladať za jeden z najväčších objavov ľudstva. Postupne sa stala každodennou a neodmysliteľnou súčasťou nášho života až natoľko, že takmer zovšednela a jej význam v celej šírke si uvedomuje len málokto z nás. Rudolf Schuster, od mladosti nadšený fotograf a vyznávač filmovacej techniky, začal zbierať a zhromažďovať fotografickú a kinematografickú techniku s úmyslom vytvorenia pamätnej izby v rodnom dome v Medzeve.

Čítať ďalej:Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej

Hámor v Medzeve

 

Osobitné miesto v dejinách hámorníctva na Slovensku zaujíma Nižný Medzev. Z roku 1376 pochádza najstaršia listina, ktorá dokazuje existenciu hámrov v Nižnom Medzeve. Cech medzevských kováčov je známy v 17. a 19. storočí. V archíve STM sa nachádza cechová kniha hámorníckych kováčov, vedená od 1.12.1770 do 25.12.1817. Začína sa odpisom artikulov stanovených pre kováčsky cech v Nižnom Medzeve 12.decembra 1639. Podľa hlásenia Košickej obchodnej komory z roku 1896 tu bolo v danom období v činnosti 109 hámrov so 198 ohniskami.

Čítať ďalej:Hámor v Medzeve

Solivar v Prešove

 

Solivar pri Prešove, národná kultúrna pamiatka patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku. Je to unikátny komplex technických objektov na čerpanie a varenie soli zo soľanky, pochádzajúci zo 17. stor. K objektom na ťažbu kamennej soli a čerpanie soľanky v Solivare patrí najmä šachta Leopold, četerne / rezervoáre soľanky /, huta , varňa , sklad soli / komory /, kováčske dielne a klopačka / turňa /. Jama Leopold bola centrálnym stvárkovým dielom, ktoré treba považovať za najstaršie.

Čítať ďalej:Solivar v Prešove

Kováčska vyhňa v Moldave nad Bodvou

Kováčska vyhňa v Moldave nad BodvouKováčska dielňa v Moldave nad Bodvou pri Košiciach je jednou z mála, ktorá sa v pomerne dobrom stave uchovala dodnes. Objekt je typom prícestnej kováčskej vyhne z r.1850, postavenej z kameňa. Má predsunuté podstrešie a valbovú strechu. Okrem dielne, v ktorej sa zachovalo kompletné vybavenie s množstvom nástrojov, patrí k objektu aj obývacia časť a hospodárske budovy. Z pôvodného zariadenia môžeme vidieť dvojohniskovú vyhňu, široký otvorený komín, kaváčsky ponk a rôzne kováčske nástroje. Je tu inštalovaná sada kováčskych klieští, zápustiek a ďalších ručných nástrojov, náradí, vrátane nástrojov pre podkováčov. Objekt je ojedinelou zachovanou ukážkou špecializovanej malomestskej a dedinskej kováčskej výroby.