Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

20. výročie Múzea dopravy v Bratislave

 

Slovenské technické múzeum vás pri príležitosti 20. výročia Múzea dopravy v Bratislave pozýva na výstavu Čaro bakelitu (sprístupnená od 25. októbra 2019) a vyvrcholí Dňom otvorených dverí (sobota 26. októbra 2019) s bohatým programom určeným hlavne rodinám s deťmi.

 

programový plagát

 

pozvánka Čaro bakelitu

 

História NKP Šturec

Plavidlo ŠTUREC bolo postavené v Škodových závodoch v Komárne a spustené na hladinu Dunaja 11. septembra 1937 ako vlečná tanková motorová loď Štúr so strojným výkonom 1000 k. Do prevádzky bola loď zaradená v roku 1938. Pôvodná dĺžka lodného telesa bola 68 m, súčasná dĺžka lodného telesa je 56 m, šírka 9 m a ponor 1,4 m. Počas bombardovania bratislavskej rafinérie APOLLO v júni 1944 dostala zásah po ktorom sa potopila. Po vojne ju vytiahli a v rokoch 1951 – 1952 ju rekonštruovali v Slovenských lodeniciach v Komárne ako vlečný remorkér ŠTUREC. Plavidlo bolo v službách Československej plavby dunajskej n. p. do roku 1982, kedy ho predali Povodiu Dunaja Bratislava. V roku 1984 plavidlo vyradili z prevádzky. Podľa iných zdrojov plavidlo fungovalo do roku 1992. V roku 2012 remorkér ŠTUREC vyhlásili za národnú kultúrnu technickú pamiatku. 

Generálny plán motorovej tankovej lode Štúr

Motorová tanková loď Štúr na Dunaji

MTL Štúr na Dunaji

MTL Štúr kotviaci pri brehu

 Vlečný remorkér ŠTUREC 50. roky, 20. storočia 

Vlečný remorkér ČSPD ŠTUREC pred rozostavaným prístavným mostom

Remorkér ŠTUREC a pozostatky párneho remorkéra LIPTOV

Vlečný remorkér PD ŠTUREC na Dunaji

 

 

 

 

Prevzatie do správy múzea dopravy

Prevzatie remorkéra ŠTUREC do správy Múzea dopravy, Bratislava

Dlhoročná snaha aktivistov o vznik Lodného múzea v Bratislave vyvrcholila dňa 8.apríla 2013. Stalo sa tak odovzdaním vyradeného vlečného remorkéra ŠTUREC zo štátneho podniku Slovenský vodohospodársky podnik (Povodie Dunaja) do správy Múzea Dopravy v Bratislave, ktoré je súčasťou štátnej príspevkovej organizácie - Slovenského technického múzea.

Tento krok bol z pohľadu zachovania histórie lodnej dopravy neobyčajne významný, pretože remorkér ŠTUREC je už posledným historickým plavidlom montovaným nitovacou technikou, nachádzajúcim sa na území Slovenskej republiky. Všetky doposiaľ vyradené a z dnešného hľadiska historické plavidlá vrátane cenných parníkov, boli zošrotované v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch. Napríklad parný remorkér SVATOPLUK neskôr premenovaný na Oravu, ktorý mal najväčšiu šancu stať sa lodným múzeom ešte v 50 rokoch, hneď po svojej generálnej oprave v roku 1956. Bezprostredne však po nej došlo k havárii, a potom sa rozhodovalo čo urobiť so samotným plavidlom. Nakoniec skončilo zošrotované. Ďalej parný remorkér Liptov z ktorého sa zachoval už len trup plavidla. V 80. rokoch bola snaha zachrániť parný remorkér Zemplín, do roku 1949 sa nazýval Pribina, ale takisto skončil zošrotovaný. Z osobných parníkov patria sem OREL a SOKOL. Tak ako MTL ŠTÚR aj OREL a SOKOL boli potopené počas bombardovania rafinérie Apollo v roku 1944. Skončili zošrotované.
Zachovať plavidlo ŠTUREC je preto jedinečnou šancou nielen pre hlavné mesto SR, ale aj pre celé Slovensko. V interiéri plavidla bude mať návštevník možnosť oboznámiť sa s históriou vodnej dopravy a lodnej prepravy na Dunaji, ale aj na Slovensku.

História vodnej dopravy  a lodnej prepravy na Slovensku tu bude prezentovaná nielen najväčším muzeálnym zbierkovým predmetom, ktorým bude samotné plavidlo, ale aj početnými artefaktmi, obrazovou a textovou dokumentáciou na paneloch. Do budúcnosti sa  plánuje z rozšírením viacerých plavidiel nákladnej ako aj osobnej dopravy.

 

Ing. Sýkora, kpt. Novák, Ing. Novák, Ing. Mandl, A. Friedrichová, J. Bohunský, PhDr. Maraky, Mgr. Šullová

Dohoda o prevode uzavretá

 

Stav plavidla pri preberaní

Plavidlo v severnom bazéne zimného prístavu

 

Plavidlo v čase preberania do správy STM Múzea dopravy Bratislava

Strojovňa v čase preberania

Kajuta v podpalubí 

 

Príprava nosníkov

Vytiahnutie remorkéra ŠTUREC

Skôr ako došlo k samotnému vytiahnutiu plavidla na breh, pripravili sa nosníky na, ktorých bude stáť remorkér ŠTUREC. Boli použité pôvodné nosníky lodného výťahu montované nitovacou technikou. Lodný výťah vyrobili v 30. rokoch 20. storočia. Slúži na manipuláciu s plavidlami pri oprave podponorných častí.  Vyrobila ho nemecká firma Hitzler z Regensburgu.

Výkres uloženia remorkéra ŠTUREC na starom lodnom výťahu 

Pôvodné nosníky starých klinových vozíkov 

Nosník v žalostnom stave pred prípravou na osadenie 

Natieranie nosníkov 

Pripravený nosník bez drevených podložiek 

Ukladanie nosníkov na označené miesta 

Všetky nosníky sú uložené na svojich miestach 

Meranie výškových rozdielov laserovým prístrojom 

Nosníky pripravené a vyrovnané s drevenými podložkami 

 

Pred vyzdvihnutím sa odčerpali zvyšné ropné látky z plavidla. 

  

 

 

Stránka 1 z 6