Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

Výstavy

    

 

Volkswagen už 30 rokov „made in Slovakia“

 

Volkswagen Slovakia v spolupráci s STM-Múzeom dopravy v Bratislave pripravilo špeciálnu výstavu vozidiel pri príležitosti osláv 30. výročia podniku. Nahliadnite do sveta automobilového priemyslu a zoznámte sa s modernou históriou značky Volkswagen, ktorá na Slovensku pôsobí už 30 rokov.

 

Trvanie výstavy: 15. 5. 2021 – 30. 4. 2022

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Expozície

Vznik Múzea dopravy v Bratislave je výsledkom úsilia skupiny nadšencov pre dejiny dopravnej techniky. Prvá expozícia bola v roku 1999 vytvorená zásluhou troch subjektov: Železnice Slovenskej republiky, Slovenské technické múzeum Košice a Veterán klub Bratislava, s podporou sponzora PPA Controll, a. s.

Múzeum dopravy je situované v priestoroch koľajiska a priľahlých skladov, prvej bratislavskej stanice parostrojnej železnice z 19.st. Koľajisko, na ktorom sú prezentované železničné vozidlá je miestom, kde v roku 1848 dorazil prvý parný vlak na území Slovenska. Expozície sú umiestnené v bývalých skladoch, postavených v charakteristickom priemyselnom štýle začiatkom 20. st.

Múzeum dopravy je členené na Expozíciu cestnej a železničnej dopravy.

Železničná expozícia (hala A)
Prezentuje vývoj zabezpečovacej, signalizačnej a oznamovacej techniky, ako aj iných artefaktov koľajovej dopravy. Vstup do priestorov železnice dekoruje rekonštrukcia časti fasády výpravnej budovy Rakúsko-uhorskej spoločnosti štátnej železnice z osemdesiatych rokov 19. storočia. Zaujímavé sú na nej dve zvonkové konzolové návestidlá rôznych foriem, slúžiace až do polovice 20. storočia pre avizovanie jázd vlakov a mimoriadností v doprave železničným zamestnancom.

Dioráma dopravnej kancelárie zo šesťdesiatych rokov 20. storočia dominuje v tejto časti železničnej expozície a zaujme najmä mladších návštevníkov. Model viaduktu konskej železnice (pri Báhoni), postavenej v štyridsiatych rokoch 19. storočia medzi Bratislavou, Trnavou a Sereďou, návestné lampáše zo začiatku 20. storočia a zbierka železničných rovnošiat prezentuje dobu v ktorej sa používali. Najstarším exponátom tejto zbierky je kord železničného úradníka, ktorý bol ešte na prelome 19. a 20. storočia súčasťou slávnostnej železničnej rovnošaty.

Samostatným blokom železničnej expozície je koľajové pole so zbierkou ručného náradia pre údržbu traťového zvršku (píla a vŕtačka na koľajnice, zariadenia pre úpravu dilatačných špár, mechanické zdviháky , zariadenia pre meranie rozchodu koľaje a prevýšenia koľajnicových pásov i traťové značky, Dominantnými exponátmi sú tu ľahká ručná drevená drezina pre návestného majstra (nazývaná aj "telegrafná"; jej malá hmotnosť dovoľovala jednej osobe dopraviť sa na pracovné miesto na trati a tam drezinu vlastnými silami odstrániť z koľaje) ďalej motorová osobná drezina Tatra T 15/52 z roku 1947, používaná pre kontrolné jazdy traťmajstra na pridelenom traťovom úseku. Výstavný blok vymedzujú mechanické závory "Segment" s dvojdrôtovým pohonom a predzváňaním sústavy Götz zo začiatku 20. storočia. Pri protiľahlej stene haly je umiestnená expozícia základných konštrukčných uzlov traťového zvršku, najmä vývoj upevnenia koľajnice na podval a koľajového styku.

„Lampáreň" a zbierka zvonkových návestidiel prezentuje rôzne druhy železničných lampášov (od ručných návestných lampášov cez lampy mechanických návestidiel a vlakové koncovky až po návestné svietidlá parných rušňov) a kolekciu rôznych typov zvonkových návestidiel. Zvonkové súpravy na stenách, strechách alebo v samostatne stojacich plechových alebo drevených stojanoch boli neodmysliteľnou súčasťou železničného koloritu od polovice 19. až do polovice 20. storočia.

Signalizačné a zabezpečovacie zariadenia
Špecifickým odvetvím železničnej techniky sú signalizačné a zabezpečovacie zariadenia.
Najstarším predstaviteľom železničných signalizačných zariadení pre riadenie vjazdu vlaku do stanice je dištančné Schönbachovo návestidlo, ktoré konštrukčne pochádza zo šesťdesiatych rokov 19. storočia a jeho otočným návestným terčom pohybuje (na základe elektrického impulzu vyslaného výpravcom) hodinový stroj (ako v zvonkovom návestidle). Ďalšími exponátmi tejto skupiny sú dve mechanické návestidlá (zriaďovacie návestidlo a mechanická trojznaková predzvesť). Svetelné zriaďovacie návestidlo, reprezentuje prvú generáciu takých návestidiel na československých železniciach z konca tridsiatych rokov 20. storočia.

Zabezpečovacie zariadenia staníc s diaľkovo obsluhovanými výhybkami reprezentuje staničné elektromechanické zabezpečovacie zariadenie Siemens-Halske, pracujúce v stanici Nové Mesto nad Váhom v rokoch 1913 - 1990. Novú generáciu staničných zabezpečovacích zariadení reprezentuje ovládací pult reléového zariadenia Ericsson zo začiatku päťdesiatych rokov 20. storočia.

Model pancierového vlaku SNP
Počas Slovenského národného povstania postavili železničiari vo zvolenských železničných dielňach tri improvizované pancierové vlaky. Nad modelom jedného z týchto vlakov sa nachádza mapa Slovenských železníc počas druhej svetovej vojny.

Skúšobňa elektrických točivých strojov bratislavského závodu Siemens
Elektrické motory bratislavského závodu Siemens boli používané už do začiatku 20. storočia okrem iného aj v železničných vozidlách (napr. v elektrických motorových vozňoch Tatranských elektrických železníc). Vystavené stroje a zariadenia pochádzajú z prvého desaťročia 20. storočia.

Zbierka železničných vozidiel
Súčasťou železničnej expozície je i zbierka historických železničných koľajových vozidiel, umiestnených v koľajisku exteriéru múzea. Dominujú parné rušne, pochádzajúce z obdobia rokov 1902 – 1946 ( najstarším z nich je parný rušeň 310.0107), ďalej motorový rušeň zo šesťdesiatych rokov 20. storočia, špeciálny akumulačný (bezohňový) parný rušeň, snehový pluh, ručný žeriav s nosnosťou 10 t, nákladný motorový vozeň s vežovým stanovišťom rušňovodiča z roku 1928 a traťový stroj (podbíjačka) pre zhutňovanie štrkového lôžka pod podvalmi a výškovú úpravu koľaje.

 

Expozícia cestnej dopravy (hala A)
Pri vstupe upútajú pozornosť dva historické bicykle s veľkým predným kolesom, nainštalované vo visutej polohe. Doba zrodu týchto zvláštnych jednostopových vozidiel, vysokých "kostitrasov", sa datuje do druhej polovice 19. storočia. Prvé nízke bicykle, tzv. bezpečnostné, pochádzajú z Anglicka a tu môžeme vidieť ich nemeckú obdobu pod značkou Brennabor z roku 1888. V tomto období škót Dunlop skúša prvé pneumatiky na detskej trojkolke. Zároveň ľahký benzínový motor vo svojom vývoji postúpil ďalej u Daimlera, Benza a iných priekopníkov, dospel do štádia použiteľnosti. Súbeh týchto, ale aj ďalších okolností vo vývoji techniky v uvedenom období, dáva podnet k vzniku nových, samohybných prostriedkov na individuálnu cestnú dopravu, motocykla a automobilu.

Podvozok prvých motocyklov sa nelíšil od bežnej formy bicyklov, ale našli sa i výnimky. Jednu z nich zastupuje anglický tricykel Ariel z roku 1900. Na francúzskom Terrote a nemeckom Juhö máme ukážky remeňového náhonu zadného kolesa, ktorý u niektorých výrobcov pretrval až do konca dvadsiatych rokov.

Prezentované automobily s hranatou karosériou: Laurin a Klement, Tatra, Škoda, Praga, preslávené značky československej produkcie medzivojnových rokov sú výstavnou skriňou danej doby. V ich konštrukcii sú zastúpené i mnohé avantgardné novinky. Tatra mala napríklad neortodoxný chrbticový rám a vzduchom chladený motor, Praga mala na luxusných modeloch posilňovač bŕzd, atď. Obľúbeným typom Picollo sa továreň štylizovala na výrobcu ľudového auta, ale podobné tendencie mala i škodovka po roku 1934, keď bol predstavený jej model Popular.

V ďalšej časti sú umiestnené stabilné motory, Lorenz a Benz na priame spaľovanie petroleja, majú za sebou množstvo užitočnej práce na gazdovstvách, pri spracovávaní dreva, pre pohon rôznych agregátov a podobne.

Romantickú prechádzku múzeom sprevádzajú dobové reklamy, plagáty, ale i predmety a zariadenia, ktoré mohli predošlé generácie vidieť na našich uliciach: dobové benzínové čerpadlo, označenie autobusovej zastávky, stĺpiková tabuľka parkoviska, elektrické príslušenstvo automobilov a podobne.

Nasledujúce kroky zavedú návštevníka k autám a motocyklom domácej i zahraničnej výroby medzivojnových rokov. Legendárny Ford T, nezabudnuteľná rekvizita z éry nemých filmov, z ktorého v rokoch 1908-1927 bolo vyrobených vyše pätnásť miliónov kusov. Henry Ford prvý zaviedol pásovú výrobu automobilov. Ako sa v priebehu rokov ich produkcia zvyšovala, ceny klesali. Čierna "Plechová Lízinka", ako Ford T prezývali, sa stala svetoznámou aj vďaka mimoriadnej odolnosti voči hrubému zaobchádzaniu a zlým cestám.

Značku Fiat zastupujú malé autá; športovo ladená otvorená Balila a dvojdverové Topolino s pevnou strechou. Vrak väčšieho modelu Fiat 520 je ukážkou, ako zdevastovaný nález môže byť v budúcnosti základom pre zrod krásneho historického automobilu.

Dominantou v tejto časti je nákladný automobil Škoda Sentinel z roku 1932 zaujímavosťou je jeho parný pohon. Mercedes - Benz je prezentovaný typom 320 Roadster z roku 1937, ktorý má z dôvodu renovácie len virtuálnu drôtenú schému karosérie, ďalej automobil Gräf & Stift z roku1930.

Jedno z najväčších a najdrahších áut česko-slovenskej medzivojnovej výroby, šesťvalcová Praga Golden r.1937 je inštalovaná tiež v stave pred renováciou.

Automobily: JAWA Minor, Aero 662 bol najrozšírenejším typom dvojtaktného dvojvalca Aero v podobe roadstera s otváracou plátennou strechou a sedadlami 2+1.

Dioráma historickej dielne na opravu motorových vozidiel je vybavená dobovým zariadením.

Pre priaznivcov jednostopových vozidiel je tu čierny Sunbeam z roku 1930 anglickej výroby, vedľa ktorého je typický reprezentant americkej motocyklovej školy, masívny dvojvalcový Indian 750 cm3 z konca tridsiatych rokov, ďalej motocykel Ogar 4 z roku 1938, ďalší Harley - Davidson WLC – 42 z roku1942.Zaujímavosťou v množstve značiek motocyklov sú neortodoxné stroje Čechie -Böhmerland, vyrábaných v severočeskom pohraničí v rokoch 1925 - 1939. Mali kovové disky kolies, ktorými predbehli vývoj o celé polstoročie.

 

Expozícia cestnej dopravy ( hala B)
Diorámu ruín mesta s vojenskými vozidlami nemeckej či americkej výroby dopĺňa dobová fotodokumentácia, podávajúca svedectvo o dôsledkoch vojnových konfliktov.Vládne automobily z čias bývalého Sovietskeho zväzu osemdesiatych rokov, čierna Čajka a ZIL, pripomínajú minulosť tejto éry.
Motorizmus v rokoch po druhej svetovej vojne prešiel dynamickým vývojom a zanechal mnohé pamätníky svojho zrodu. Rad československých automobilov, ktoré predstavujú vývoj nášho motorizmu od štyridsiatych až po osemdesiate roky sú prezentované v tejto časti. Okolo nich a nad nimi sú zavesené motocykle, ktoré reprezentujú výrobu v rovnakom období.
Automobilová výroba v Česko-slovensku po roku 1945 nadviazala na predvojnovú tradíciu, ktorá ju radila medzi najrozvinutejšie v Európe. Obnovila sa výroba niektorých starých modelov, následne bola uvedená na trh Škoda 1101, známa pod názvom Tudor a začiatkom päťdesiatych rokov štvordverový sedan Škoda 1201. Potom sa výrobca sústredil na výrobu ľudového auta v podobe typového radu vozidiel Škoda 440 Spartak, neskôr Octavia boli to prvé autá pre široké vrstvy obyvateľstva, ktoré v roku 1964 vystriedala nová koncepcia škodovky s motorom vzadu. Auto dostalo označenie ŠKODA 1000 MB a svojím usporiadaním agregátov zodpovedalo vtedajšiemu trendu. Na začiatku 80. rokov aj Bratislavské automobilové závody – BAZ začali vyrábať osobný automobil Škoda Garde, následne -Vývoj motorových vozidiel VMV Bratislava pripravil inováciu tohto kupé pod názvom Locusta, prototyp vystavený.

Ďalšiu skupinu prototypov tvoria úžitkové vozidlá vyvinuté v Bratislave. Jedným z nich je minibus TATRA 603 z roku 1962 vyrobený v závode Tatra VMV Bratislava, ďalej prototyp MNA 900, MNA 1000 zo 70. a 80. rokov vyrobené v BAZ, vozidlo pre rýchlu zdravotnú pomoc konštruované pod vedením konštruktéra Ing. Ivana Mičíka ako MIBRA 2000. Všetky tieto vystavené prototypy sa žiaľ do výroby nedostali.

Pohľad do učebne autoškoly, zariadenej dobovým interiérom a didaktickými pomôckami, dioráma -dotvárajúca predstavu o práci na STK (Stanica technickej kontroly) v šesťdesiatych rokoch minulého storočia uzatvárajú expozíciu cestnej dopravy.

 

 

Program

_

 

 

Dôležité informácie

FB: https://www.facebook.com/muzeumdopravybratislava/

každá prvá nedeľa v mesiaci vstup zdarma 

 Pre peších je najjednoduchší prístup do múzea po schodoch z nadchodu pri zastávke SAV (smer Patrónka) popri budove bývalej parnej železnice. 

 Vstup do múzea autom, resp. bezbariérový vstup je z Pražskej ulice (smer Patrónka). Nad zastávkou MHD vojdite do areálu železníc a vrátite sa smerom ku križovatke Šancová/Pražská ulica.  

Otváracie hodiny

utorok - nedeľa 10.00 - 17.00

/posledný vstup o 16.30 hod./

pondelok -zatvorené