Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

Vstupné

Vstupné platné od 18.4.2017

 

 

Akceptujeme kultúrne poukazy pre rok 2019.

Jeden kultúrny poukaz platí na vstup pre jedného žiaka + doplatok 1,00€

Zľavnené vstupné: 2,00 EUR
deti nad 6 rokov, žiaci, študenti po preukázaní preukazom alebo indexom, dôchodcovia do 70 rokov,
držitelia karty ASA (Autoklub Slovakia Assistance) po preukázaní sa kartou
držitelia preukazu vojnového veterána, ďalšie osoby na základe uzatvorených zmlúv

Bezplatné vstupné: Deti do 6 rokov

Osoby nad 70 rokov po preukázaní sa dokladom, kde je uvedený dátum narodenia
Zamestnanci Ministerstva kultúry SR po preukázaní sa preukazom zamestnanca MK SR
Držitelia preukazu Zväzu múzeí na Slovensku po preukázaní sa preukazom
Držitelia ICOM karty po preukázaní sa preukazom
Zdravotne postihnuté osoby po preukázaní sa preukazom

 

/posledný vstup o 16,30 hod./

 voľný vstup každú prvú nedeľu v mesiaci

 

Otváracie hodiny

utorok - nedeľa 10.00 - 17.00

/posledný vstup o 16.30 hod./

pondelok - zatvorené

Každá prvá nedeľa v mesiaci vstup zdarma v čase 10.00 - 17.00 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

História

V šesťdesiatych rokoch 20. storočia sa začali na Slovensku formovať prvé skupiny zberateľov a ochrancov dopravných technických pamiatok. V roku 1972 založil v Bratislave MUDr. Michal Ondrejčák spolu so svojimi priateľmi prvý slovenský klub zberateľov historických automobilov a motocyklov, dnes Veterán klub Bratislava. Súčasne v roku 1973 tu vznikol aj Krúžok priateľov železníc.

V roku 1979 sa tomuto zoskupeniu, pod odborným vedením Doc. Ing. Ladislava Križana, CSC., podarilo získať prvý historický parný rušeň. Od roku 1981 je nepretržite súčasťou slovenskej kolekcie prevádzkyschopných historických železničných vozidiel. Túto kolekciu spravuje a komplexnú dokumentáciu dejín slovenských železníc sa od roku 1983 zabezpečuje Múzejno-dokumentačné centrum, pôsobiace dnes v rámci Železníc SR. Pri príležitosti 150. výročia železníc na Slovensku uzatvorili ŽSR a Veterán klub Bratislava dohodu o spoločnom postupe pri zriadení Múzea dopravy.

Priestory a železničné exponáty poskytli Železnice SR, cestné exponáty zabezpečil Veterán klub Bratislava, prevádzku expozície zabezpečilo Slovenské technické múzeum Košice, prostredníctvom svojej novej organizačnej zložky. Spoločné úsilie bolo za významnej sponzorskej pomoci PPA - Control, a.s. korunované úspechom a dňa 24. 6. 1999 bolo prvé slovenské múzeum dopravy slávnostne sprístupnené verejnosti.

Ročne múzeum navštívi viac ako 30 000 návštevníkov.

Aj touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí prispeli ku vzniku a rozvoju Múzea dopravy.

Úvod

AutoMúzeum sa nachádza v priestoroch koľajiska prvej bratislavskej stanice parostrojnej železnice z 19. storočia a priľahlých skladov. Cestnú dopravu prezentuje zbierka vozidiel od prvých dopravných prostriedkov s motorom i bez neho cez bicykle, osobné a nákladné automobily medzivojnového obdobia až po vozidlá zo 60. a 70. rokov 20. storočia. Návštevníka zaujmú prototypy vyvinuté slovenskými automobilkami po druhej svetovej vojne a vojenské vozidlá. Na koľajisku možno vidieť výber parných, motorových a elektrických rušňov, nákladných vozňov a špeciálnych koľajových vozidiel slovenských železníc. Jedna z výstavných hál múzea je vyhradená expozícii železničnej signálnej, zabezpečovacej a oznamovacej techniky, zariadení pre údržbu trate, rovnošatám a ďalším predmetom z histórie železničnej dopravy na území Slovenska.

ODKAZY: 

https://www.facebook.com/events/509284739248606/509284775915269/

Odkaz na Múzeum dopravy

Slovenské technické múzeum Košice

Múzejno-dokumentačné centrum ŽSR Bratislava

Veterán klub Bratislava

Albatros klub pri RD Bratislava
http://www.albatros.vlaky.net/

 Všetko o veteránoch doma i vo svete
http://www.veterany.eu/

 

Stránka 6 z 6