Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

Vytiahnutie

Vytiahnutie plavidla ŠTUREC na pôvodné nosníky lodného výťahu

25.3. 2014 bolo plavidlo ŠTUREC vytiahnuté na šikmú zvážnicu lodného výťahu SPaP a.s. v Zimnom prístave a 8. apríla presunuté na pôvodné nosníky starých klinových vozíkov lodného výťahu. Uloženie na nosníky, t.j. „štapelovanie“ po technickej stránke navrhol Ing. J. Mandl, člen OS Šturec pri SPK. Náročnú manipuláciu na lodnom výťahu vykonala Slovenská plavba a prístavy – Lodenica s.r.o. Samotného vyzdvihnutia sa zúčastnili aj pracovnici Múzea dopravy a členovia Odbornej skupiny Šturec pri SPK.

 

Prístavný remorkér priváža ŠTUREC na lodný výťah 

 

Plavidlo sa približuje k stĺpom klinových vozíkov 

 

Biela značka na boku pre dodržanie presnej pozdĺžnej polohy 

 

ŠTUREC po 30 rokoch vytiahnutý z vody 

 

Klinové vozíky lodného výťahu s plavidlom na šikmej zvážnici 

 

Trup obrastený riečnymi lastúrnikmi pod čiarou ponoru 

 

Intenzívne obrastené lodné vrtule a kormidlové plutvy 

 

Pozdĺžna poloha na klinovom vozíku bola presne dodržaná 

 

Účastníci dlho plánovanej manipulácie s plavidlom 

 

Štapelovanie

 

Presun plavidla po rovnej štapelovej ploche

 

Plavidlo sa približuje k pôvodným nosníkom 

 

Trup plavidla sa posúva nad pripravené nosníky 

 

Prekladanie plavidla hydraulickými zdvihákmi z klinových vozíkov na nosníky 

Renovácia remorkéra Šturec

Ukončením etapy vyzdvihnutia a umiestnenia remorkéra ŠTUREC na nosníky sa začala príprava renovácie samotného plavidla.  V roku 2015 sa bude realizovať prvá etapa renovácie. Pred renováciou uskutočnili sa upratovacie práce na plavidle. Dobrovoľníci plavidlo vyčistili od nadbytočných vecí. Upratali aj jednotlivé kajuty.

 

Remorkér ŠTUREC na nosníkoch pôvodných klinových vozíkov 

Remorkér ŠTUREC a navijáky starého lodného výťahu v bratislavskom Zimnom prístave

Remorkér ŠTUREC v pozadí s lodnou halou a mostom APOLLO

Remorkér ŠTUREC v lone metropoly

Interiér kormidlovne

Lodný salón, spoločenská miestnosť na lodi

Ovládanie stanovište hlavných motorov

Blok hlavného lodného motora Škoda 6L350


NKP Šturec

Remorkér ŠTUREC – Lodné múzeum, Bratislava

Správcom národnej kultúrnej pamiatky remorkér ŠTUREC je STM – Múzeum dopravy, Bratislava

Odborným gestorom je Slovenský plavebný kongres,  podporu poskytovali plavebná spoločnosť Slovenská plavba a prístavy a.s. a Slovenský vodohospodársky podnik š.p.

 

 

 

 

 

Firma Korveta podieľajúca sa na realizácii prác prvej etapy.

 

Kontakt z Múzea dopravy ohľadom bližších informácii:

Pri tejto príležitosti by sme boli radi keby sa nám ozvali lodníci, ktorí sa plavili na remorkéri ŠTUREC. Takisto aj ich potomkovia, ktorí by nám mohli pomôcť s fotodokumentáciou alebo materiálmi, ktoré by sa mohli týkať samotného plavidla a jeho histórie.

Kurátor lodných zbierok Múzea dopravy: Mgr. Martin Goduš, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.,

Ďalšie informácie o projekte Lodné múzeum – remorkér ŠTUREC sa dozviete aj na stránke

Slovenského plavebného kongresu, ktorý je odborným gestorom obnovy plavidla ŠTUREC

www.plavebnykongres.sk

Novinky

PREVZATIE NKP ŠTUREC

Dlhoročná snaha aktivistov o vznik Lodného múzea v Bratislave vyvrcholila dňa 8.apríla 2013 odovzdaním vyradeného vlečného remorkéra ŠTUREC zo štátneho podniku Slovenský vodohospodársky podnik (Povodie Dunaja) do správy Múzea Dopravy v Bratislave, ktoré je súčasťou štátnej príspevkovej organizácie - Slovenského technického múzea.

Tento krok z pohľadu zachovania histórie plavby je neobyčajne významný, pretože loď ŠTUREC je už poslednou historickou loďou nachádzajúcou sa na území Slovenskej republiky. Všetky doposiaľ vyradené a z dnešného hľadiska historické lode vrátane cenných parníkov, žiaľ, padli za obeť šrotovacej mánie v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch.
Zachovanie lode ŠTUREC je preto jedinečnou šancou poskytnúť nielen hlavnému mestu SR, ale aj celému Slovensku cenný artefakt vlečnej lode, v ktorej interiéri bude mať návštevník možnosť oboznámiť sa nielen s históriou plavby na Dunaji, ale aj s históriou plavebného podniku Slovenská plavba a prístavy od jej vzniku v roku 1922. História SPaP a.s. tu bude prezentovaná nielen najväčším muzeálnym artefaktom, ktorým bude samotná loď, ale aj početnými artefaktami, obrazovou a textovou dokumentáciou na paneloch.

Loď ŠTUREC bola postavená v komárňanských lodeniciach a spustená na hladinu Dunaja 11. septembra 1937 ako vlečná tanková motorová loď so strojným výkonom 1000 k. Do prevádzky bola zaradená v roku 1938. Dĺžka lodného telesa je 56 m, šírka 9 m a ponor 1,4 m. Počas bombardovania bratislavskej rafinérie APOLLO v júni 1944 dostala zásah po ktorom sa potopila. Po vojne ju vytiahli a v rokoch 1951 – 1952 ju rekonštruovali
v Slovenských lodeniciach v Komárne ako vlečný remorkér. ŠTUREC bol v službách Československej plavby dunajskej n.p. do roku, kedy bol predaný Povodiu Dunaja Bratislava. V roku 2012 ho vyhlásili za národnú kultúrnu technickú pamiatku.

V súčasnosti realizuje Múzeum dopravy STM prvé konkrétne kroky projektu vytvorenia Lodného múzea pod odbornou gesciou Slovenského plavebného kongresu a s účasťou odborného poradenstva plavebnej spoločnosti Slovenská plavba a prístavy a štátnych orgánov v oblasti vodnej dopravy.

Informácie: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.">Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript., tel. +421918965709