Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

Pripravujeme

21.máj 2016 NOC MÚZEÍ  od 16,00 do 23,00 hod.

Vstupné: 1,- € / Koncert MLOCI 2,50 €

PROGRAM:

o 16,15 hod. Sláčikové kvarteto / slávnostné otvorenie

o 16,30 hod. Prehliadka objektu Skladu soli s výkladom

od 16,30 do 17,00 hod. Historický šerm

o 17,00 hod. Prehliadka Objektu Skladu soli s výkladom

od 17,00 do 17,30 hod. Soľnobanská heligónka

od 18,00 do 19,15 hod. CAUNTRI CASINO

o 19,30 hod. Výstup na Klopačku / Prehliadka Skladu soli s výkladom

o 20,00 hod. Klasická prehliadka areálu múzea (okrem objektu Četerne)

od 22,00 do 23,00 hod. Nočný koncert "MLOCI v Sklade soli"

o 23,00 hod. Záver

SPRIEVODNÉ AKCIE:

Výstava 12 PATRÓNOV ... ochrancovia vedy, techniky a remesiel ...

Premietanie filmov na tému soľných baní

Strelnica, Detské trampolíny, Stánky s tradičnými remeslami, Cukrová vata, Občerstvenie...


31. december 2016 Silvester so zvonom sv. Jána Krstiteľa - sprístupnenie objektu Klopačka v čase od 23.00 do 01.00 hod. Tradičné privítanie Nového roka polnočným zvonením na zvone sv. Jána Krstiteľa.

Zmena programu vyhradená!

Podujatia

DEŇ SOLI

 

HISTÓRIA ZHMOTNENÁ V KOVE

Skvosty z liatiny zo zbierok RÁKÓCZIHO MÚZEA Maďarského národného múzea

TLAČOVÁ SPRÁVA

 

PREŠOV MODEL SHOW 2016

 

 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ v zrekonštruovanom SKLADE SOLI NKP Solivar v Prešove 

19. marca 2016 od 10:00 do 17:00 hod. 

Sklad Soli patrí medzi  najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku. Unikátny komplex technických objektov na čerpanie soľanky a varenie soli zo 17. storočia slúžil na uskladnenie, manipuláciu či distribúciu soli. Soľ sa uskladňovala v jednotlivých soľných komorách skladu. Okrem zrekonštruovaného Skladu soli sú v Solivare aj ďalšie technické objekty: ŠACHTA LEOPOLD, GÁPEĽ, ČETERNE, MASHINHAUS, VARŇA, KLOPAČKA. 

Po takmer tridsiatich rokoch  bude v Národnej kultúrnej pamiatke  (NKP) Solivar v Prešove pre verejnosť prvý krát otvorený  historický objekt  Sklad soli. Okrem prehliadky objektu je pre návštevníkov pripravený bohatý sprievodný program. 

VÝSTAVY: 

 • 12 PATRÓNOV - OCHRANCOVIA VEDY, TECHNIKY A REMESIEL
 • SOĽNOBANSKÁ PALIČKOVANÁ ČIPKA
 • HISTORORICKÁ HASIČSKÁ TECHNIKA  

V PROGRAME VYSTÚPIA: 

 • dychový orchester Baštovanka
 • mažoretky: Flowers, Diridonky, Witches
 • detské divadielko Babadlo
 • folklórne súbory: Solivarik, Solivarčan, Šarišan, Starišan
 • ZUŠ M. Moyzesa, ZUŠ J. Pőschla, ABC CVČ
 • Skupiny: BB Country, THE FATHERS  

EDUKAČNO-ZÁBAVNÉ AKTIVITY: 

 • Tipuj-hádaj–výhraj (tipovacia súťaž o soli)

 • Zbierka solničiek (prispej a daruj múzeu solničku)

 

HISTÓRIA

POŽIAR

 

 


 

 

 

 

 

 

PROJEKT REKONŠTRUKCIE

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

TLAČOVÁ SPRÁVA  

POSILNENIE DOPRAVY

PROGRAM

VÝSLEDKY SÚŤAŽE

 

HISTÓRIA

 

SCHÁTRALÝ OBJEKT SOLIVARU

 

STAVBA

 

ZREKONŠTRUOVANÝ SKLAD SOLI

 

 

Výstavy

2018

 

NOVÝ SOLIVAR PREZIDENT MASARYK 
Prvá solivarská výstava

Už počas rekonštrukcie Skladu soli v Solivare boli rozprúdené úvahy o využití zrenovovaného objektu. Samozrejme architekt a samotný projekt definoval využitie budovy ako kultúrno-kongresové centrum. Nastala však otázka, čo s priestormi, ktoré pôvodne slúžili ako skladovacie komory. Jedna komora má slúžiť na prezentáciu dočasných a putovných výstav. V troch komorách boli plánované stále expozície. To vyústilo v roku 2015 k definovaniu zamerania expozícií a vypracovaniu samotných scenárov. Jedna z expozícií má prezentovať ťažbu a výrobu soli už v novej fabrike po roku 1925 až po súčasnosť. Pre nedostatok finančných prostriedkov, zatiaľ nebola zrealizovaná ani jedna stála expozícia.

Spracovaný scenár však nezapadol prachom. Po drobných úpravách bol využitý ako podklad pre štatutárnu výstavu Múzea Solivar. V jeho histórii je to vôbec prvá vlastná výstava. Nesie meno „Nový solivar prezident Masaryk“. Výstava prezentuje nový závod na spracovanie soli, ktorý bol nástupníckym závodom po Starom Solivare, od jeho postavenia v roku 1925 až po jeho uzavretie v roku 2009.

Pri písaní scenára, pomáhala veľmi dobrá základňa zozbieraných exponátov, dokumentov a rôznych materiálov zo samotnej fabriky. Všetky vystavené exponáty sú originály a na výstave nenájdete ani jednu repliku. Najstarší vystavený exponát je z roku 1924. „Najmladší“ je zo 17. mája 2009. Ide o posledný vyrobený kilogram soli na Slovensku. Má podpisy zamestnancov, ktorí v deň uzavretia závodu pracovali na výrobnej linke.

V textovej časti sa návštevník môže dozvedieť históriu novej fabriky, postup výroby, či geologické zloženie ložiska soli. Všetky fakty sú doplnené zaujímavými historickými fotografiami technologických zariadení závodu. Množstvo 3D exponátov prezentuje celý výrobný program závodu, obalovú techniku, bigbag vak, ale aj život zamestnancov závodu. Návštevníci tu nájdu slávnostnú banícku uniformu, ktorá sa používala práve v novom závode. Zo zaujímavostí môžeme uviesť tzv. „ECHOSONDU“, ktorou sa merali vydobité priestory v podzemí. Táto vystavená echosonda bola použitá aj pri meraní šachty Leopold v starom závode. Exponát bol získaný pri ukončení výroby vo fabrike. Celú výstavu dopĺňa množstvo banských máp, prierezy ložiskom soli v Prešove, ale aj vzorky jadra, ktoré boli získané pri vŕtaní ťažobných vrtov a tak návštevník môže vidieť reálnu soľ ako vyzerá v podzemí práve v Prešove.

Výstava je pripravená ako putovná výstava a tak jej želáme veľa návštevníkov a veľa putovných miest. Zároveň je dobrým základom po úpravách na stálu expozíciu v objekte Skladu soli.

Marek Duchoň riaditeľ NTP Solivar Prešov

 


 

 

DUCHOVNÉ INŠPIRÁCIE

 

 

 


 

2017

 

MINERÁLY BIAMARSKÉHO RUDNÉHO REVÍRU V RUMUNSKU

 

OD POSTMODERNY K AUTENTE II.

 

AKVARELOVÉ IMPRESIE
Natálie Studenkovej

 

 

HISTÓRIA ZHMOTNENÁ V KOVE
Skvosty z liatiny zo zbierok RÁKÓCZIHO MÚZEA Maďarského národného múzea

TLAČOVÁ SPRÁVA

______________________________________________________________________________________________

Dr. Štefan Butkovič, CSc.

Výstava o živote a diele zakladateľa Slovenského technického múzea v Košiciach a priekopníka technického múzejníctva na Slovensku. 

POZNÁMKA: Výstava je súčasťou expozície


 

 

Expozície

V budove Varne František bola 1.6.2001 sprístupnená expozícia: Dejiny ťažby soli v Solivare