Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

História

V rokoch 1971 – 1975 Slovenské technické múzeum (vtedy Technické múzeum) vyvíjalo veľmi intenzívne aktivity s cieľom vybudovania astronomického komplexu pozostávajúceho z planetária, expozície a pozorovateľne, všetko v priestoroch sídla múzea na Hlavnej ulici v Košiciach. Komplex bol uvedený do prevádzky 4. decembra 1975. Súčasťou komplexu bola stála výstava „Slnko – svetlo – život“, ktorej autorom bol J. Sýkora, pracovník Astronomického ústavu SAV (neskôr riaditeľ Astronomického ústavu SAV). Obsah stálej výstavy bol zameraný na našu najbližšiu hviezdu – Slnko. Súčasťou výstavy boli i dokumentárne zábery z expedície slovenských astronómov za zatmením Slnka v roku 1973 do Nigérie. Žiaľ, v inštalačnej podobe výstavy sa neuplatnil zbierkový fond referátu astronómie. V roku 2000 pôvodnú výstavu nahradila nová dvojexpozícia Astronómie - čítaj viac...
Súčasťou komplexu bolo i planetárium. Múzeum zakúpilo od firmy Zeiss Jena malé projekčné planetárium s jednou projekčnou hlavou (ZKP-I). Planetárium začalo v múzeu pracovať ako prvé na Slovensku. Prístroj bol umiestnený v miestnosti s priemerom 8m s polkruhovou umelou oblohou. Pomocou prístroja bolo možné demonštrovať pohľad na oblohu zo severnej časti zemegule v ktorúkoľvek dennú, nočnú alebo ročnú dobu. Prístroj bol schopný znázorniť len to, čo vidíme bez pomoci prístrojov, teda 3000 hviezd, Slnko, Mesiac, 5 planét Slnečnej sústavy, voľne viditeľné hmloviny a galaxie, vrátane Mliečnej dráhy. Zo strany škôl a verejnosti bol o planetárium veľký záujem.
Tretiu časť komplexu tvorila kupola, v ktorej bol umiestnený zrkadlový ďalekohľad Newton (ø 310 mm). Časom sa ukázali nedostatky rozhodnutia umiestniť pozorovateľňu do centra mesta, ktoré bolo v noci osvetľované a južný obzor bol neustále osvetlený aktivitami vo Východoslovenských železiarňach. Preto sa časom upustilo od nočných pozorovaní.
Vzhľadom na technické problémy s prístrojom planetária v roku 1982 múzeum zakúpilo planetárium ZKP-II, prístroj s dvoma projekčnými hlavami, s automatickým nastavovaním polohy všetkých premietaných elementov na základe dátumu. Zakúpený bol aj projektor Slnečnej sústavy a komét.
Do dnešných dní navštívilo planetárum STM viac ako 400 000 návštevníkov.

Úvod

Planetárium Slovenského technického múzea je špecializovaným zariadením, vybavené optickým prístrojom (planetárium) umiestneným uprostred kruhovej miestnosti o priemere 8 m, kde sa nad hlavami návštevníkov klenie biela polguľová plocha, predstavujúca umelú oblohu. Pre záujemcov o astronómiu predvádza hviezdnu oblohu, planéty, Slnko, Mesiac, neobyčajné úkazy a pohyby nebeských telies.
Malé projekčné planetárium, typ ZKP - II, vyrobené fi. Zeiss Jena má dve projekčné hlavy. Sú to vlastne dva diaprojektory, každý so 16 objektívmi, pomocou ktorých sa premieta určitý úsek oblohy. Jednotlivé obrazy do seba zapadajú a vytvárajú dokonalú ilúziu oblohy plnej hviezd. Dve projekčné hlavy umožňujú demonštrovať pohľad na nočnú oblohu za severnej a južnej pologule Zeme. Pomocou prístroja je možné znázorniť javy viditeľné na oblohe voľným okom pri pohľade zo Zeme - 5000 hviezd, Slnko, Mesiac, päť planét Slnečnej sústavy ( Merkúr, Venuša, Mars, Jupiter a Saturn), niektoré viditeľné hmloviny, galaxie, Mliečnu dráhu. Prístroj je možné nastaviť na ľubovoľne zvolený deň, mesiac, rok a ukázať ako vyzerala alebo bude vyzerať obloha v minulosti alebo blízkej budúcnosti. Planetáriom je možné demonštrovať pohľad na nočnú oblohu v dôsledku precesného pohybu zemskej osi v rozpätí + - 13000 rokov, vysvetliť a znázorniť astronomické súradnice, čo sa využíva pri nácviku klasickej navigácie podľa hviezd. S pomocou prídavných projekčných zariadení je možné premietať Slnečnú sústavu z veľkej diaľky, zatmenie Masiaca, Slnka, demonštrovať prelet kométy.
Kapacita planetária je 42 miest. Objekt planetária bol verejnosti sprístupnený v r. 1975.

Stránka 4 z 4