Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

Program

PROGRAMY PRE VEREJNOSŤ
Termín: utorok – piatok, nedeľa - pozri aj Otváracie hodiny

LETNÁ NOČNÁ OBLOHA
Program pre všetky vekové kategórie doplnený o mytologické príbehy hrdinov, ktorých obrazce môžeme nájsť na aktuálnej nočnej oblohe (Androméda, Pegas, Perzeus).
Termín: august - september

.

PROGRAMY PRE ŠKOLSKÉ SKUPINY
Termín: utorok – piatok - pozri aj Otváracie hodiny
Astroprogramy orientované na rozšírenie učiva prírodovedy a fyziky, prispôsobované požiadavkám vyučujúcich so zameraním na tematiku:
SLNEČNÁ SÚSTAVA
ORIENTÁCIA NA NOČNEJ OBLOHE
CIRKUMPOLÁRNE SÚHVEZDIA
SÚHVEZDIA ZVIERATNÍKA
Z NOVÝCH POZNATKOV ASTRONÓMIE
Špeciálne programy pre školské skupiny ASTRONÓMIA PRE 4. – 5. ročník ZŠ   

Ako návštevy planetária STM ponúkame prehliadku expozície Astronómia s multimediálnym astronomickým programom z CD nosičov, prehliadku kolekcie historických ďalekohľadov atď.

Dôležité informácie

Kapacita Planetária je max. 42 miest.

Program v planetáriu je podmienený účasťou 10 platiacich osôb v rámci bežných otváracích hodín Slovenského technického múzea - pozri aj Otváracie hodiny.

Pri plánovaní návštevy programu v planetáriu je vhodné informovať sa o voľných termínoch telefonicky 055/ 72 606 56 /planetárium/, 055/ 62 240 35 /ústredňa STM/ alebo e-mailom, resp. v online prístupnom Kalendári, pozri aj  Kontakty.

Súčasťou programu je odborný lektorský výklad, prispôsobený aktuálnej programovej ponuke a záujmu návštevníkov.

Vstupné

 

 VSTUPNÉ PLATNÉ OD 18.4.2017

 

 

 

Iné zľavy: 
Karta mládeže 26 - 50%, ICOM a Zväz múzeí -100%

Otváracie hodiny

Programy v planetáriu sú realizované v rámci bežných otváracích hodín Slovenského technického múzea:

utorok - piatok 09.00 - 17.00


Realizácia programu v planetáriu je podmienená účasťou 10 platiacich osôb. Návštevu prosíme vopred ohlásiť.
*Termín  je nutné overiť vopred na t.č. +421 55 72 606 56 alebo +421 55 62 240 35.

 

Ďalšie články...

  1. História
  2. Úvod