Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

Podujatia VTC

LETO  VO  VTC

 

 VALENTÍN V STM

 

  

 

  

 

 

  

Výhercovia súťaže vo VTC – Valentín v múzeu:
1.    Bilan Konštantín                      5336 bodov                          
2.    Jaroslav Fϋrdős                        5171 bodov                         
3.    Oliver Fecsu                             5169 bodov                        
4.    Zuzana Rajecová                     5115 bodov                           
5.    Zdenka Cinkaničová                 5095 bodov                          
6.    Peter a Lucia Smolkoví            5069 bodov                         
7.    Ladislav Bezán                        5007 bodov                         
8.    Róbert Debnár                         4984 bodov                         
9.    Marián Sidor                           4960 bodov                          
10.  Martina Tóthová                     4958 bodov                       
 

VALENTÍN V MÚZEU


 

Týždeň vedy a techniky

 

1. narodeniny  Vedecko technického centra

Veľká narodeninová súťaž o technickú hračku zo dňa 7.9.2014

Víťazi:         
I.          Kategória   5 -   6 rokov     1352 bodov    Janka Ľochová (6 rokov), Košice          
II.          Kategória   7  -  9 rokov     2599 bodov    Andrea Antolíková (9 rokov), Košice

III.    Kategória 10 - 14 rokov    3094 bodov    Saška Franková (10 rokov), Spišská Nová Ves  

Rok VTC

 

 

 

ZIMOMRAVENIE vo VTC

 

 

Valentín vo VTC 2014

 

 

 

 

 

 

Výhercovia súťaže vo VTC – Valentín v múzeu:

1.       Bilan Konštantín                 5336  bodov                          

2.       Jaroslav Fϋrdős                   5171  bodov                         

3.       Oliver Fecsu                         5169 bodov                         

       4.   Zuzana Rajecová                 5115 bodov                           

5.       Zdenka Cinkaničová          5095 bodov                          

6.    Peter a Lucia Smolkoví      5069 bodov                         

7.       Ladislav Bezán                    5007 bodov                         

8.       Róbert Debnár                   4984 bodov                         

9.       Marián Sidor                      4960 bodov                          

10.   Martina Tóthová               4958 bodov                       

Vstupné VTC

Vstupné platné od 18.4.2017

 

 

 

 

KONTAKT – OBJEDNÁVKY

e-mail : vtc @stm-ke.sk     alebo   prezentacia @stm-ke.sk

www.stm-ke.sk

tel.: 055 245 11 75, 055 6224035-36 kl. 175

Otváracie hodiny VTC

OTVÁRACIE HODINY:  

utorok  – piatok             9:00 – 17:00

sobota, nedeľa            12:00 – 17:00

ČASOVANÉ VSTUPY   :  Ut -Pi    9:00, 10:00, 11:00,13:00, 14:00, 15:00, 16:00

 

Úvod - o nás

VEDECKO - TECHNICKÉ CENTRUM PRE DETI A MLÁDEŽ

Jednou z kľúčových investícií, v súlade s cieľmi Interface - EHMK - Košice 2013, je i dlhoočakávaný projekt vybudovania Vedecko-technického centra pre deti a mládež v Slovenskom technickom múzeu (ďalej len VTC). Hlavným poslaním projektu VTC je vytvorenie uceleného informačného a vzdelávacieho priestoru na prezentáciu vedy a techniky, založenej na interaktivite a experimentovaní, s využitím moderných prezentačných foriem a metód, pričom základnými požiadavkami na VTC a v rámci neho pre prácu s mládežou sú interaktívnosť, edukatívnosť, zábavnosť a atraktivita. Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 15 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Priestory na Hlavnej č. 90 v centre Košíc roky slúžili ako depozitáre zbierkových predmetov, predtým súkromné byty. V zrekonštruovaných priestoroch vznikol priestor pre interaktívnu formu prezentácie vedy a techniky. Vytvorené sú tak predpoklady pre uskutočňovanie špecializovanej edukačnej činnosti s využitím moderných prostriedkov, priestor pre odborné prednášky, workshopy, súťaže zamerané na vedu a techniku a popularizáciu osobností regiónu. Bude tu zábavno-náučnou formou popularizovaná veda, technika a prírodné vedy. K tomuto účelu slúži viac ako 110 interaktívnych exponátov vo výstavných sieňach, demonštračných sálach a herniach. Skladba a výber exponátov bol inšpirovaný po vzore „science centier“. Prvoradou je tu popularizácia vedy a techniky hravou, pútavou, živou formou, a zároveň poskytnutie možnosti experimentovaním hlbšie porozumieť fyzikálnym, chemickým, astronomickým a matematickým javom, poznatkom, zákonitostiam, prostredníctvom demonštrácií, názorných experimentov a populárnych prednášok. Projekt učebne ponúka netradičnú formu vzdelávania a najmä doplňovania poznatkov a klasických vzdelávacích osnov základných a stredných škôl.

Vo výstavných sieňach sú zastúpené prírodné vedy – fyzika, mechanika, z optiky zaujímavé optické klamy a ilúzie 3D a 2D, hlavolamy, elektrina, magnetizmus, zmyslové vnemy, exponáty zamerané na prezentáciu javov z oblasti elektrotechniky, demonštračné zariadenia na výrobu elektrickej energie. V rámci galérií a jednotlivých siení je k dispozícii 110 interaktívnych exponátov. V celom objekte je 36 prístupov k internetu, wifi pripojenie, moderná technika na uľahčenie prístupu 2 PC, LCD LED TV, multimediálne prehrávače a monitory s možnosťou TV.

V STM je tak vytvorené moderné vzdelávacie centrum. Veríme, že mladí návštevníci múzea tu objavia radosť z hry a poznania zákonitostí vedy a techniky, a zároveň motiváciu pre ďalšie štúdium technických disciplín a exaktných vied.

 

 

Ďalšie články...

  1. VTC