Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

Podujatia VTC

LETO  VO  VTC

 

 VALENTÍN V STM

 

  

 

  

 

 

  

        
 

VALENTÍN V MÚZEU


 

Týždeň vedy a techniky

 

1. narodeniny  Vedecko technického centra

Veľká narodeninová súťaž o technickú hračku zo dňa 7.9.2014

Víťazi:         
I.          Kategória   5 -   6 rokov     1352 bodov    Janka Ľochová (6 rokov), Košice          
II.          Kategória   7  -  9 rokov     2599 bodov    Andrea Antolíková (9 rokov), Košice

III.    Kategória 10 - 14 rokov    3094 bodov    Saška Franková (10 rokov), Spišská Nová Ves  

Rok VTC

 

 

 

ZIMOMRAVENIE vo VTC

 

 

Valentín vo VTC 2014

 

 

 

 

Vstupné VTC

Vstupné platné od 18.4.2017

 

 

 

 

KONTAKT – OBJEDNÁVKY

e-mail : vtc @stm-ke.sk     alebo   prezentacia @stm-ke.sk

www.stm-ke.sk

tel.: 055 245 11 75, 055 6224035-36 kl. 175

Otváracie hodiny VTC

OTVÁRACIE HODINY:  

utorok  – piatok             9:00 – 17:00

sobota, nedeľa            12:00 – 17:00

ČASOVANÉ VSTUPY   :  Ut -Pi    9:00, 10:00, 11:00,13:00, 14:00, 15:00, 16:00

 

Úvod - o nás

VEDECKO - TECHNICKÉ CENTRUM PRE DETI A MLÁDEŽ

Jednou z kľúčových investícií, v súlade s cieľmi Interface - EHMK - Košice 2013, je i dlhoočakávaný projekt vybudovania Vedecko-technického centra pre deti a mládež v Slovenskom technickom múzeu (ďalej len VTC). Hlavným poslaním projektu VTC je vytvorenie uceleného informačného a vzdelávacieho priestoru na prezentáciu vedy a techniky, založenej na interaktivite a experimentovaní, s využitím moderných prezentačných foriem a metód, pričom základnými požiadavkami na VTC a v rámci neho pre prácu s mládežou sú interaktívnosť, edukatívnosť, zábavnosť a atraktivita. Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 15 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Priestory na Hlavnej č. 90 v centre Košíc roky slúžili ako depozitáre zbierkových predmetov, predtým súkromné byty. V zrekonštruovaných priestoroch vznikol priestor pre interaktívnu formu prezentácie vedy a techniky. Vytvorené sú tak predpoklady pre uskutočňovanie špecializovanej edukačnej činnosti s využitím moderných prostriedkov, priestor pre odborné prednášky, workshopy, súťaže zamerané na vedu a techniku a popularizáciu osobností regiónu. Bude tu zábavno-náučnou formou popularizovaná veda, technika a prírodné vedy. K tomuto účelu slúži viac ako 110 interaktívnych exponátov vo výstavných sieňach, demonštračných sálach a herniach. Skladba a výber exponátov bol inšpirovaný po vzore „science centier“. Prvoradou je tu popularizácia vedy a techniky hravou, pútavou, živou formou, a zároveň poskytnutie možnosti experimentovaním hlbšie porozumieť fyzikálnym, chemickým, astronomickým a matematickým javom, poznatkom, zákonitostiam, prostredníctvom demonštrácií, názorných experimentov a populárnych prednášok. Projekt učebne ponúka netradičnú formu vzdelávania a najmä doplňovania poznatkov a klasických vzdelávacích osnov základných a stredných škôl.

Vo výstavných sieňach sú zastúpené prírodné vedy – fyzika, mechanika, z optiky zaujímavé optické klamy a ilúzie 3D a 2D, hlavolamy, elektrina, magnetizmus, zmyslové vnemy, exponáty zamerané na prezentáciu javov z oblasti elektrotechniky, demonštračné zariadenia na výrobu elektrickej energie. V rámci galérií a jednotlivých siení je k dispozícii 110 interaktívnych exponátov. V celom objekte je 36 prístupov k internetu, wifi pripojenie, moderná technika na uľahčenie prístupu 2 PC, LCD LED TV, multimediálne prehrávače a monitory s možnosťou TV.

V STM je tak vytvorené moderné vzdelávacie centrum. Veríme, že mladí návštevníci múzea tu objavia radosť z hry a poznania zákonitostí vedy a techniky, a zároveň motiváciu pre ďalšie štúdium technických disciplín a exaktných vied.

 

 

Ďalšie články...

  1. VTC