Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

Kováčska vyhňa v Moldave nad Bodvou

Kováčska vyhňa v Moldave nad BodvouKováčska dielňa v Moldave nad Bodvou pri Košiciach je jednou z mála, ktorá sa v pomerne dobrom stave uchovala dodnes. Objekt je typom prícestnej kováčskej vyhne z r.1850, postavenej z kameňa. Má predsunuté podstrešie a valbovú strechu. Okrem dielne, v ktorej sa zachovalo kompletné vybavenie s množstvom nástrojov, patrí k objektu aj obývacia časť a hospodárske budovy. Z pôvodného zariadenia môžeme vidieť dvojohniskovú vyhňu, široký otvorený komín, kaváčsky ponk a rôzne kováčske nástroje. Je tu inštalovaná sada kováčskych klieští, zápustiek a ďalších ručných nástrojov, náradí, vrátane nástrojov pre podkováčov. Objekt je ojedinelou zachovanou ukážkou špecializovanej malomestskej a dedinskej kováčskej výroby.