Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

Výstavy

 

 "Roky obetí bojov a nádejí (1914-1920)"

Pri príležitosti výročí významných momentov našej novodobej histórie, prezentuje Nadácia Milana Rastislava Štefánika v Bratislave, panelovú výstavu oboznamujúcu návštevníka s históriou vzniku prvého slobodného demokratického štátu, v ktorom sa slovenský národ stal prvý krát v dejinách národom štátotvorným.


trvanie od: 10.10.2017  do 10.11.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

FOLKOMOTÍVA
Prvý ročník nového festivalu folkovej hudby otvárajú stálice slovenskej folkovej scény, každá z trochu iného kraja širokého žánra folkovej hudby. V ich hudbe nájdete poetiku mestského folku, rovnako vidieckym folklórom ovplyvnené piesne, piesne od táborových ohňov, aj motívy cudzokrajných ľudových melódií. Spoločnými znakmi tejto hudby sú akustické nástroje a dobré texty piesní s jasným posolstvom Organizátori: STM - Múzeum dopravy, Bratislava, Hudobná spoločnosť Gran. Podujatie je pripravené s podporou fondu Art Bratislavensis.
 
sobota 14.10. 2017 od  15,00 hod. -20,00 hod.
Účinkujú: Soňa Horňáková, www.sonahornakova.sk Rolničky, www.rolnicky.sk
Prešporok, http://www.csmusic.sk/skup-419-presporokCafé Edit, www.cafeedit.sk
Jednofázové kvasenie, www.jednofazovekvasenie.sk Jasoň, www.jason.sk

Vstupenka do múzea 14.10.2017 je vstupenkou na koncert.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SPOZNAJTE VOZIDLÁ S PRÍBEHOM !

 

CESTUJTE V ČASE S VOLKSWAGEN SLOVAKIA 

výstava pri príležitosti 26. výročia Volkswagen Slovakia

Historická cesta modelovými radmi VW, zachytáva postupný rozvoj Volkswagen Slovakia.

trvanie: do 29. 10. 2017