Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

 


ČÍNSKY GRAFICKÝ PLAGÁT


 

Termín konania:  od 5. októbra do 31. októbra  2018

Vernisáž:  4. októbra 2018 o 18:00 hod.

Miesto konania: Slovenské technické múzeum, Hlavná 88,  Košice

,,Výstava Čínskeho grafického  plagátu  v Slovenskom technickom múzeu v sebe syntetizuje to najlepšie z čínskeho plagátu, grafického dizajnu a typografie. Zachytáva štýl súčasnej tvorby a myslenia čínskych dizajnérov. Na sto dvadsiatich siedmych plagátoch zachytáva rukopis 116 autorov,“ opisuje kurátor výstavy Peter Javorik. Výstava je kolekciou štyroch výnimočných výstav, ktoré sa v ostatných rokoch uskutočnili v Číne:   

 

 

  • VÝSTAVA SLOVÁ V UMENÍ A DIZAJNE 
  • VÝSTAVA 50 PLAGÁTOV 2018 
  • MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA MODERNÉHO DIZAJNU A KALIGRAFIE 2016 
  • VÝSTAVA OCENENÝCH ČÍNSKYCH PLAGÁTOV NA MEDZINÁRODNÝCH PODUJATIACH 2017

 

Výstava sa koná v rámci festivalu Višegrádske dni 2018.

 

TLAČOVÁ SPRÁVA

 


 KOČOVNÁ GALÉRIA


 

- výstava obrazov
- projekt financovala Nadácia Renovabis 

Termín konania: 22.6. - 27.7. 2018

Otváracie hodiny: po-pia: 09:00-17:00, so-ne: 12:00-17:00 

Vernisáž:  22. júna 

Miesto konania: Slovenské technické múzeum, Hlavná 88,  Košice 

 

Začiatkom roka 2017 bolo konkurzom vybraných 40 rómskych a nerómskych detí, aby navštívili Oblastné múzeum rómskej kultúry v Poľskom Tarnowe. Návšteva múzea bola spojená s odborným výkladom riaditeľa múzea a významného antropológa a etnografa, Adama Bartosza. Prehliadka múzea mala deti a mládež inšpirovať a motivovať k následnej práci v tvorivých dielňach, prebiehajúcich na Slovensku, ktoré sa následne konali pod vedením pedagógov - tútorov výtvarného odboru. Výsledkom ich snažení sú výtvarné  diela vyjadrujúce rómsku kultúru a tradíciu.

Z vybraných výtvarných detských diel sa sme vytvorili výstavu prezentujúca rómsku históriu, kultúru a tradície. Kočovnú galériu. Cieľom je prezentovať rómsku pozitívne vzory medzi rómami a napomôcť ku odbúraniu predsudkov medzi rómskou menšinou a majoritnou spoločnosťou. Príďte sa pozrieť a potešiť sa talentom mladých ľudí dobrej vôle. ...aby sme vedeli žiť spolu a nie vedľa seba.

TLAČOVÁ SPRÁVA

 

  


ČARO BAKELITU V NTM PRAHA


 

Výstava STM Čaro bakelitu mimoriadne zaujala aj zástupcov médii. Projekt je realizovaný v rámci osláv stého založenia spoločného štátu. Výstava Čaro bakelitu, ktorá vznikla v spolupráci so Slovenským technickým múzeom, ukazuje pestré a bohaté využitie bakelitu, kedysi najrozšírenejšieho plastu, predovšetkým v elektrotechnike, strojárenstve, fotografickej technike a spotrebnom priemysle. Národné technické múzeum uvádza túto výstavu ako prvú akciu v rámci projektu „Made in Czechoslovakia".

Autorom výstavy je Ing. Ladislav Klíma, kurátor zbierok Priemyselný dizajn a Fotografická technika a vedúci Oddelenia dejín vedy, výroby a techniky II. v Slovenskom technickom múzeu. Odborne na výstave spolupracovali Mgr. Pavel Habáň, Ing. Jozef Roman a Viera Tillová, kurátori zbierok v správe STM. 

KOUZLO/ČARO BAKELITU 

Vernisáž:   13.3.2018 o 18.00 hod.

Miesto konania: Národní technické muzeum, Kostelní 42, Praha 7

Trvanie výstavy:  do 2.9.2018

Výstava Kouzlo/Čaro bakelitu je prvým príspevkom Národného technického múzea v Prahe k 100. výročiu vzniku československého štátu a prvou časťou pripravovaného projektu NTM „Made in Czechoslovakia – aneb průmysl, který dobyl svět“.. Sme radi, že práve na pôde tejto význačnej národnej inštitúcie sme sa stretli na slávnostnej vernisáži. Vzájomná spolupráca medzi NTM Praha a STM Košice sa datuje od samotného vzniku Technického múzea v Košiciach, ktoré v minulom roku oslávilo 70. výročie založenia. Národné technické múzeum je po celý čas nápomocné nielen v odbornej spolupráci, ale aj v priateľských kontaktoch a  je takpovediac historicko-technickým ,,tútorom“ STM.

 Zámerom výstavy je poukázať na široké využitie tejto prvej umelej hmoty nielen v priemysle, ale aj v domácnosti a v bežnom živote. Výstava bola po prvýkrát predstavená v septembri v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach pri príležitosti osláv 70. výročia vzniku múzea.

Zlatá éra bakelitu už patrí do minulosti, ale s výrobkami z tohto plastu je možné sa stretnúť i dnes. Tento rok uplynie 110 rokov, keď sa chemikovi belgického pôvodu Leo Hendrikovi Baekelandovi (1863 – 1944) podarilo pripraviť fenolformaldehydový polykondenzát (živicu), ktorá bola po ňom pomenovaná ako bakelit. Predstavuje prvý priemyselne vyrábaný syntetický polymér, ktorý stál na počiatku éry plastov. Jeho zavedenie do priemyselnej výroby vo svete, ako aj na Slovensku predstavovalo priekopnícky čin, ktorý významne ovplyvnil tempo materiálových a technických inovácií a rozvoj výroby plastov. Do histórie bakelitu prispel aj bratislavský “Gummon, ako pobočný závod Továrne na kábele“. V roku 1917 získal licenciu na jeho výrobu od nemeckej firmy Isolatoren Werke GmbH pod názvom Futurit. 

Tieto skutočnosti boli podnetom a inšpiráciou k realizácii výstavy venovanej využitiu bakelitu. Vďaka vlastnostiam bakelitu: ľahkej tvarovateľnosti, dobrým izolačným vlastnostiam, odolnosti voči teplu, našiel tento plast široké uplatnenie od 20. rokov 20. storočia. S ohľadom na profiláciu Slovenského technického múzea je zámerom na výstave prezentovať nosné oblasti aplikácie bakelitu, najmä z odborov elektrotechniky, strojárstva, fotografickej techniky a výroby spotrebného tovaru. Výstava prezentuje okolo 300 exponátov československej i zahraničnej proveniencie, prevažne zbierkových predmetov Slovenského technického múzea, ale aj predmetov z kolekcií súkromných zberateľov. Okrem pestrej a bohatej škály najrôznejších bakelitových predmetov (rádiá, telefóny, fotoaparáty, vysávače, hračky a ďalšie) poukáže aj na tvarový a štýlový vývoj v dizajne predmetov 20. storočia. Elegantné výrobky z bakelitu sú dnes pre svoj osobitý dizajn a historický význam často vyhľadávanými zberateľskými predmetmi.