Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

 

Občianske združenie Folklórny súbor Čarnica

Folklórny súbor Čarnica je najstarším košickým folklórnym súborom. Jeho vznik sa datuje na 17. novembra 1957, keď sa k existujúcemu dievčenskému krúžku Vienok pridali chlapci zo strednej priemyselnej školy stavebnej v Košiciach. Prvý rok fungovali pod názvom Folklórny mládežnícky súbor pri Krajskom dome pionierov a mládeže, od roku 1959 nesie názov Čarnica.

Prvých 21 rokoch bol zriaďovateľom súboru Krajský dom pionierov a mládeže v Košiciach. V roku 1979 prevzali Čarnicu pod svoje krídla Inžinierske stavby, n. p. Košice. Spoločenské zmeny v deväťdesiatych rokoch viedli však  k  zániku tohto patronátu. Dňa 3.1.1991 bolo na MV SR zaregistrované Občianske združenie Folklórny súbor Čarnica. Súčasťou občianskeho združenia sa stal aj detský folklórny súbor Čarnička, ktorý fungoval popri Čarnici už od  roku 1983. V Čarničke účinkuje takmer 50 detí vo veku od 6 do 14 rokov. Takmer 18  rokov tvorí tretiu zložku Združenia aj Tanečná škola Čarnulienka,  v ktorej sa približne 80 detí od 5 rokov učí spoznávať ľudové riekanky, hry, piesne a základy ľudového tanca. Obidve zložky fungujú pod vedením skúsených bývalých a terajších členov súboru Čarnica.

Základnými cieľmi  Združenia sú zachovávanie kultúrnych hodnôt a propagácia slovenského folklóru medzi širokou verejnosťou doma i v zahraničí. Aj keď hlavnou činnosťou súboru je nachádzať, uchovávať a ďalej šíriť to, čo sa kedysi zrodilo v srdciach našich prastarých otcov a materí, výchova a vzťah mladých ľudí k svojmu národu, k jeho tradíciám a k hrdosti na rodný kraj, je neoddeliteľnou súčasťou činnosti Združenia.

Aj napriek rôznym zmenám, ktorými súbor počas svojej existencie prešiel, nikdy neprestal fungovať, zachováva si svoj štýl a udržiava si svoje meno v povedomí obdivovateľov folklóru. Vo svojej činnosti sa súbor zameriava na javiskové spracovanie folklóru predovšetkým z oblasti Spiša, Abova, Gemera, Zemplína, Šariša, či z Goralskej oblasti. Tance a spevy z týchto regiónov spracoval vo viac ako 80 choreografiách.

Už celých 60 rokov sa Čarnica aktívne podieľa na kultúrnom dianí v Košiciach i v celom Východoslovenskom regióne. Je spoluorganizátorom a  účastníkom najväčších folklórnych akcií mesta, ako sú Cassovia Folk Fest, Stavanie májov, Karička na Hlavnej, či Košické folklórne dni. Čarnica je pravidelným účastníkom domácich folklórnych festivalov a regionálnych slávností. Krásu východoslovenského folklóru predstavila divákom aj na 81 zahraničných zájazdoch.

Za úspešnú reprezentáciu ľudového umenia doma i v zahraničí získala Čarnica množstvo uznaní a ocenení. Medzi najvýznamnejšie patria „Laureát festivalu mládeže a študentstva v Helsinkách a Berlíne“, „Štátne vyznamenanie za vynikajúcu prácu“, „Cena Antonína Zápotockého“, „Bronzová a Zlatá reťaz“, udelená súboru na Medzinárodnom folklórnom festivale vo francúzskom Dijone, mimoriadne ocenenie medzinárodnej poroty „Cena sympatie“ zo súťažného festivalu v tureckej Burse, „Plaketa Predsedu Košického samosprávneho kraja“, „Cena mesta Košice“, „Cena Košického samosprávneho kraja“ a ďalšie.

Najdôležitejšie ceny však nie sú uložené vo vitrínach, ani zachytené v dokumentoch. Sú v mysliach a srdciach nadšených divákov, ktorí sa tešia na to, čím Čarnica opäť poteší ich oko a dušu.

 

 


 

 

V Múzeu špeciálneho školstva v Levoči predstavili dvanástich patrónov vedy, techniky a remesiel


Výstava v Levoči 

Výstavu 12 patrónov: Ochrancovia vedy, techniky a remesiel si múzeum zapožičalo zo Slovenského technického múzea v Košiciach, kde aj námet netradičnej výstavy vznikol. Formou stredovekých oltárnych triptychov v súčasnej grafickej úprave návštevníkovi sprostredkúva dvanásť svätcov, ktorí sú zároveň patrónmi určitého povolania, pracovnej oblasti.

Výstava umožňuje najmä žiakom a študentom získať informácie o histórii internetu, astronómie, meteorológie, kníhtlače a ďalších vedných odboroch a najmä vidieť vzácne exponáty - Adlerov nitkový planimeter, nivelačný prístroj, Foucaultovo kyvadlo, mechový ateliérový fotografický prístroj či šijací stroj na nožný pohon.

Budete mať možnosť vidieť kolekciu fotografií Miloša Greisela z regiónu východného Slovenska s tematikou a motívom zasvätenia patrónov.

Výstava 12 patrónov v Múzeu špeciálneho školstva v Levoči potrvá do 2. februára 2018.

 


 

 

 

FENOMÉN IGRÁČEK

Slovenské technické múzeum Košice v spolupráci s firmou EFKO-karton, s.r.o. a Technickým muzeom v Brně pozývajú všetkých zvedavých na výstavu pre celú rodinu.  5. októbra tohto roku zaháji múzeum výstavu Fenomén IGRÁČEK o súčasnosti, vývoji a histórii výroby tejto hračky. Súčasťou výstavy budú opäť dve unikátne osobnosti z dielne pána Miroslava Svobodu. Tentokrát pôjde o cestovateľov, slovenského rodáka M. Beňovského a matematika, vedca a vynálezcu J. M. Petzvala.

Vernisáž: 5.10. 2017 o 16:00 hod.
Usporiadatelia: EFKO-kartón, s.r.o., Technické múzeum Brno a STM Košice
Miesto konania: Slovenské technické múzeum, Hlavná 88, Košice
Termín: 6.10.2017 do 28.2.2018

,,Výstavu Fenomén IGRÁČEK sme otvorili v roku osláv 70 rokov od založenia Slovenského technického múzea v Košiciach," uvádza Ján Melich, námestník generálneho riaditeľa STM pre marketing a prezentáciu. ,,To nám príde viac ako príhodné, so zreteľom na technickú stránku výroby Igráčka. Na Slovensku sme po Bratislave len druhým mestom, kde táto výstava bude k videniu, "dodáva Ján Melich.
,,Existujú známe a menej známe osobnosti histórie. V prípade oboch vystavených pánov v podobe Igráčka, si dovoľujem odhadovať, že ide o tie menej známe postavy. Avšak nemenej významné, "uvádza Zdeněk Rauš, kurátor výstavy. ,,Presah výstavy fenomén IGRÁČEK mi osobne príde obrovský. Predstavuje nielen technickú stránku výroby, jej všetky procesy, ale projektom stvárnenie významných osobností necháva nahliadnuť tiež do histórie daného mesta. Každá výstava je doplnená o novinky z produkcie firmy EFKO, českého výrobcu spoločenských hier a hračiek vrátane Igráčka. Je nutné tiež poďakovať Technickému múzeu v Brne, kde výstava pred šiestimi rokmi vznikla, "dodáva Zdeněk Rauš.

Výstavou v Bratislave naše putovanie s Igráčkom na Slovensku začalo a úspešne pokračuje Košicami," hovorí Miroslav Kotík, majiteľ spoločnosti EFKO. ,,Verím, že výstava nadchne rady ľudí a detí a tí pri jej návšteve objavia mnoho nových informácií," dodáva Miroslav Kotík.

Cena vstupeniek na výstavu je pre dospelých 2 € a pre deti od 6 rokov 1 €.

Igráček

Spoločnosť EFKO, český výrobca hier a hračiek, pôsobí na slovenskom trhu od roku 1993. Po celú dobu sa zameriava okrem výroby taktiež na charitatívne akcie. Podporuje sponzorskými darmi rad materských škôlok, základných a špeciálnych škôl, detských domovov a dojčenských ústavov. Spoločnosť EFKO sa zaradila do projektu Klokánek na podporu týraných a opustených detí. Tým už od roku 2006 pravidelne získava vianočné darčeky a pomáha tak ich malým zverencom prežiť radostnejší Vianoce. Za svoje výrobky získalo EFKO rad ocenení - FOR TOYS 2010 - cena GRAND PRIX za Igráčka. V roku 2011 získalo čestné uznanie v rámci projektu vizionár 2011. Ocenenie bolo udelené za oživenie tradičných detských hračiek IGRÁČEK a uvedenie na trh novej série, ktorá využíva najnovších poznatkov z oblasti didaktiky a detskej psychológie. Projekt vizionári organizuje združenie Czech Inno pod záštitou Ministerstva priemyslu a obchodu. V roku 2012 spoločnosť EFKO získala ocenenie v súťaži "Českých 100 najlepších" za strategickú hru ABAK, ktorú odporúča takisto Mensa ČR, Jednota slovenských matematikov a fyzikov a Univerzita Karlova. Kreatívna stavebnice ROTO START, získala ocenenie "Správna hračka" za rok 2013. Populárna rodinná spoločenská hra Jožin z bažin sa chváli hneď dvomi oceneniami; "Správna hračka 2013" a "Najlepšia novinka 2013" v kategórii Hry, puzzle a karty. Posledné cenu má firma z roku 2014 - označenie "Správna hračka" 2014 pre súbor obľúbených hier Moje prvé hry.

Technické múzeum v Brne (TMB) je príspevkovou organizáciou so samostatnou právnou subjektivitou, je priamo riadené Ministerstvom kultúry Českej republiky. Svoj zbierkový fond prezentuje formou múzejných expozícií a výstav, ktoré organizuje samostatne alebo v spolupráci s inými inštitúciami, vrátane zahraničných. Organizuje konferencie a prednášky. Rozvíja edičnú činnosť. Venuje sústavnú pozornosť práci s verejnosťou, predovšetkým s deťmi a mládežou. Vedeckého cieľa dosahuje pôvodným výskumom v oblastiach vedeckotechnického vývoja a múzejnej dokumentáciou v odboroch svojej profilácie činnosti. Vypracúva odborné posudky a odporúčania, vedecké rešerše a expertízy. Napomáha pri odbornej výchove študentov formou odbornej praxe a vedením absolventských a záverečných prác. V spolupráci s vysokými školami a ďalšími odbornými pracoviskami zabezpečuje výučbu v odboroch muzeológia a konzervovanie - reštaurovanie. Vydáva osvedčenia na vývoz predmetov kultúrnej hodnoty podľa príslušného zákona a eventuálne podáva návrhy na vyhlásenie týchto predmetov za kultúrnu pamiatku. Zapožičiava zbierkové predmety na účely študijné a výstavné. Zaisťuje činnosť dobrovoľných spolupracovníkov múzea, najmä prostredníctvom Kruhu priateľov TMB.

STM spravuje aj technické pamiatky, ako napríklad Solivar pri Prešove, Vysokú pec Karol vo Vlachove, Hámor v Medzeve. Bohatý zbierkový fond STM verejnosti prezentuje vo viacerých pobočkách. Expozície, okrem sídla na Hlavnej ul. v Košiciach, sú sprístupnené v Kaštieli Budimír, NKP Solivar - Prešove, v STM - Múzeu letectva v Košiciach, Múzeu JM Petzvala v Spišskej Belej, Múzeu kinematografie rodiny Schusterovej v Medzeve, STM - Múzeu dopravy v Bratislave a v Multifunkčnom energeticko-hutníckom centre v Spišskej Novej Vsi - vysunutá expozícia História hutníctva na Spiši. V roku 2013 vzniklo Vedecko-technické centrum pre deti a mládež s viac ako 110 interaktívnymi exponátmi z mechaniky, techniky, matematiky, fyziky a biológie.

 

  


 

 

ČARO BAKELITU 

 
Táto výstava je venovaná využitiu bakelitu. Zámerom je prezentovať nosné oblasti aplikácie bakelitu, najmä z odborov elektrotechniky, strojárstva, fotografickej techniky a výroby spotrebného tovaru. Výstava prezentuje okolo 300 exponátov československej i zahraničnej proveniencie, prevažne zbierkových predmetov Slovenského technického múzea, ale aj predmetov z kolekcií súkromných zberateľov. Okrem pestrej a bohatej škály najrôznejších bakelitových predmetov (rádiá, telefóny, fotoaparáty, vysávače, hračky a ďalšie) poukáže aj na tvarový a štýlový vývoj v dizajne predmetov 20. storočia. Elegantné výrobky z bakelitu sú dnes pre svoj osobitý dizajn a historický význam často vyhľadávanými zberateľskými predmetmi.
 
Autorom výstavy je Ladislav Klíma, kurátor zbierok Priemyselný dizajn a Fotografická technika a vedúci Oddelenia dejín vedy, výroby a techniky II. v Slovenskom technickom múzeu. Odborne na výstave spolupracovali Pavel Habáň, Jozef Roman a Viera Tillová, kurátori zbierok v správe STM.