Pripravujeme

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti 
verejný odborný program IV. zasadnutia Komisie pre zbierky dejín techniky pri ZMS:
 
VEDA A TECHNIKA V OBDOBÍ ČESKOSLOVENSKA
Dokumentácia vedy a techniky z obdobia Československa
v zbierkach dejín techniky múzeí na Slovensku
 
6. - 7. decembra 2018
v Slovenskom technickom múzeu, Hlavná 88, Košice
 
za usporiadateľov
Zuzana Šullová, predsedníčka KpZDT
 
 
Pozvánka