Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

image image image image image image image
Vedecko-technické centrum v Košiciach
NKP Solivar v Prešove
Múzeum letectva v Košiciach
Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej v Medzeve
Múzeum J. M. Petzvala v Sp. Belej
Múzeum dopravy v Bratislave
Hámor v Medzeve

Oznamy

NEWSLETTER

Mená víťazov súťaže k výstave Igráček:
1. miesto Maroš Ferdinandy
2. miesto Max Boczek
3. miesto Šimon Podolský 

POZOR, zmena cien vstupného! 

Prvá nedeľa v mesiaci vstup zdarma - pozri otváracie hodiny!  

Naša pobočka, technická pamiatka Vysoká pec - Huta Karol vo Vlachove je pred rekonštrukciou.  Je uzavretá a momentálne neprístupná.

Múzeum dopravy v Bratislave

Pobočka Slovenského technického múzea Košice - Múzeum dopravy v Bratislave je komplexným múzeom dopravy, t.j. stálou expozíciou dopravných prostriedkov cestnej a železničnej dopravy.
K prvej prezentácii významnou mierou prispeli Železnice Slovenskej republiky, ktoré poskytli exponáty koľajovej dopravy a Asociácia historických vozidiel Slovenska, ktorá zapožičala exponáty cestnej dopravy, ako aj exponáty týkajúce sa histórie dopravy z fondov Slovenského technického múzea. Vystavené zbierky reprezentatívnych dopravných prostriedkov zostávajú aj naďalej vo vlastníctve týchto inštitúcií a súkromných zberateľov.
Vývoj cestnej dopravy je v múzeu prezentovaný rozsiahlou zbierkou vozidiel od kočov a prvých motorových samohybov cez motocykle, osobné a nákladné automobily medzivojnového obdobia až po vozy zo 70. rokov.Vystavené sú historické bicykle - velocipédy, tzv."vysoké kolo" zn.Singer, unikátny drevený bicykel z roku 1920, motocykle,osobné automobily, špeciálne nákladné a hasičské vozidlá. Dve výstavné haly ukrývajú takmer 100 automobilov, 25 historických motocyklov a nepreberné množstvo dobových technických doplnkov.
Z reprezentatívnych automobilov sú vystavené napr. štátnické limuzíny značiek Škoda, Tatra, Mercedes-Benz alebo americký Buick v perfektne zreštaurovanom stave, dva automobily zn.Praga, motocykle zn. Böhmerland, či historické hasičské vozidlo zn. Škoda. Návštevníkov zaujme dioráma automobilovej dielne s ručným benzínovým čerpadlom. Vozidlá sa pravidelne zúčastňujú veteránskych podujatí. Železničnú dopravu zastupujú parné rušne 534.0471 a CP 600, akumulačná parná lokomotíva bez kúreniska z roku 1946 CN 40, osobné železničné vozne od roku 1885 po rok 1960, nákladné vozne z prelomu 19. a 20. storočia a jediný existujúci parný žeriav na Slovensku vystavený na koľajisku. Ďalej sú to motorové dreziny Tatra a Varšava, historická šľapacia drezina. Sezónne je táto expozícia doplňovaná ďalšími reprezentatívnymi historickými železničnými vozidlami zo zbierok Železníc SR. Expozíciu železníc dopĺňa dioráma dopravnej kancelárie, zbierka rôznych návestných pomôcok a ďalšie exponáty ako: dištančné návestidlo z konca 19.st. signalizačné telefónne zariadenia, dobové osvetľovacie telesá, plynové lampy, rádioprijímače, figuríny v historických železničiarskych uniformách. Autormi výtvarnej koncepcie sú E.Kovačevičová a G.Fudala, ktorí statickým exponátom vdýchli originálnu dobovú atmosféru.

expozície:
VÝVOJ ZABEZPEČOVACEJ ŽELEZNIČNEJ TECHNIKY
ZLATÝ VEK DOPRAVY NA CESTÁCH I KOĽAJNICIACH
VÝVOJ ŽELEZNIČNEJ TECHNIKY NA SLOVENSKU
MÍĽNIKY SLOVENSKÉHO MOTORIZMU V II. POL. 20. STOROČIA

Múzeum dopravy sa nachádza za budovou Riaditeľstva Železničnej polície SR,
medzi Predstaničným námestím a Pražskou ulicou.
Prístup je z lávky pre peších ponad Šancovú ulicu alebo šikmým nájazdom z rohu Šancovej a Pražskej ulice.

Výstavy historických železničných vozňov a jazdy nostalgických vlakov 2011 - pod záštitou ŽSR

A K T U Á L N E MV Ý S T A V Y

ÚZKOROZCHODNÉ ŽELEZNICE V ČECHÁCH, NA MORAVE
A NA SLOVENSKU
Výstava o lesných železniciach, o spôsoboch dopravy dreva, o pôvabnej horskej krajine a ľuďoch, ktorí "úzkokoľajky" dodnes chránia pre ďalšie generácie.
Miesto konania: STM Múzeum dopravy, Šancová 1/a, Bratislava
Termín: od 7. februára 2012 do mája 2012

INTERFACE
SÚČASNÝ AUTOMOBILOVÝ DIZAJN NA SLOVENSKU
Výstava dizajnérskych realizácií VŠVU v Bratislave.
Miesto konania: STM Múzeum dopravy, Šancová 1/a, Bratislava
Termín: od 14. februára 2012 do mája 2012

Otvorené:
utorok - nedeľa 10.00 - 17.00

Kontakt:
Šancová ul. č. 1/a, 821 01 Bratislava
t.č.: 02/ 52 444 163
fax: 02/ 52 494 021
mobil: 0918 965 697
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

 

Iné zľavy:
EuroTel Klub - 10%, Karta mládeže 26 - 50%, ICOM a Zväz múzeí -100%

 

Správca obsahu

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Ocenenia

Slovenské technické múzeum získalo prestížne ceny ako víťaz súťaže vyhlasovanej Ministerstvom kultúry SR:

rok 2011

cena Múzeum roka 2010
v kategórii špecializované múzeá a galérie s celoštátnou pôsobnosťou
Prihlásené predmety súťaže:
1. Akvizícia zhodnocujúca zbierkový fond: „Zbierkový predmet - sústruh"
2. Vedecko-výskumná činnosť: „Publikácia Geodetická technika v zbierkovom fonde STM ako výstup VVÚ"
3. Bezpečnosť a odborná ochrana zbierok: „Reštaurovanie - reostat drevený veľký Bláthy"
4. Prezentácia a interpretácie zbierkových predmetov: „Expozícia Hutníctvo a Metalurgia v 19. a 20. storočí"
5. Nové formy práce s verejnosťou: Edukačná aktivita „PREMENA RUDY NA KOV"

rok 2009


cena Múzeum roka 2008
v kategórii špecializované múzeá a galérie s celoštátnou pôsobnosťou
Prihlásené predmety súťaže:
1. Akvizícia zhodnocujúca zbierkový fond: „Zbierka vysokonapäťových prístrojov a zariadení"
2. Prezentácia a interpretácia zbierkových predmetov - expozície a výstavy: „Stála expozícia / Sieň elektrických výbojov"

 

Vedecko-technické centrum

Galéria1Vybudovanie Vedecko-technického centra pre deti a mládež dominuje v zámeroch STM už dlhé obdobie. Vychádza najmä z potreby interaktívnej formy prezentácie v STM zastúpených prírodovedných odborov (fyzika, chémia, astronómia). O tom, že verejnosť má neutíchajúci záujem o tieto formy sprostredkovania informácií sa STM presvedčilo počas svojej dlhoročnej činnosti. Cieľom projektu VTC je vybudovanie viacúčelového centra so vzdelávacím priestorom a využitím moderných interaktívnych foriem a metód prezentácie výdobytkov vedy a techniky, ako aj fyzikálnych javov a princípov.Viac informácií

 


Fotodokumentácia výstavby VTC_1       Fotodokumentácia výstavby VTC_2 Fotodokumentácia výstavby VTC_3       Fotodokumentácia výstavbyVTC_4 Fotodokumentácia výstavby VTC_5       Fotodokumentácia výstavby VTC 6 Fotodokumentácia výstavby VTC_7       Fotodokumentácia výstavby VTC_8 Fotodokumentácia výstavby VTC_9       Fotodokumentácia výstavbyVTC_10 Fotodokumentácia výstavby VTC_11     Fotodokumentácia výstavby VTC_12 Fotodokumentácia výstavby VTC_13     Fotodokumentácia výstavby VTC_14 Fotodokumentácia výstavby VTC_15      Fotodokumentácia výstavby VTC_16


Technické pamiatky

Huta KarolMúzeum odborne spravuje aj technickú pamiatku Hámor v Medzeve, ktorá bola v roku 2010 komplexne rekonštruovaná vrátane sfunkčnenia súčastí technológie hámorníckej výroby a je na požiadanie prístupná verejnosti. Po správou STM je aj Vysoká pec vo Vlachove, konkr. Huta Karol z roku 1843 (1870), ktorá dokumentuje dnes už historickú technológiu výroby surového železa na drevnom uhlí a púta svojím architektonickým prevedením.

Viac informácií

Projekty

V súčasnosti sú Slovenským technickým múzeom realizované
projekty:

- Vedecko-technické centrum pre deti a mládež
- Rekonštrukcia Sklad soli objektu Solivaru Prešov

Slovenské technické múzeum participuje na projektoch:
- Digitálne múzeum
- Slovenská železná cesta

Viac informácií

 

Planetárium

PlanetáriumŠpecializované zariadenie planetária prevádzkuje Slovenské technické múzeum od roku 1975. Optický prístroj premieta hviezdnu oblohu, planéty, Slnko, Mesiac, neobyčajné úkazy a pohyby nebeských telies.V planetáriu sú realizované programy pre všetky skupiny návštevníkov. Špecializované výučbové programy pre školské skupiny reflektujú predpísané osnovy učebných predmetov prírodoveda, fyzika, základy astrofyziky a základy astronómie. 

Viac informácií

Opis    Návštevník  VisitSlovakia  

 

Slovenské technické múzeum je príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.