Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

image image image image image image image
Vedecko-technické centrum v Košiciach
NKP Solivar v Prešove
Múzeum letectva v Košiciach
Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej v Medzeve
Múzeum J. M. Petzvala v Sp. Belej
Múzeum dopravy v Bratislave
Hámor v Medzeve

Oznamy

NEWSLETTER

VÝSLEDKY SÚŤAŽÍ

 

Vážení návštevníci, Ospravedlňujeme sa vám , že od 30. mája 2018 z dôvodu rekonštrukcie  bude obmedzená prehliadka expozície písacích strojov a hracieho kabinetu pri expozícii fyziky (na 2.poschodí). V týchto priestoroch v nasledujúcom období  vznikne nová expozícia zubárskej techniky. Ďakujeme za pochopenie.

 POZOR, zmena cien vstupného! 

Prvá nedeľa v mesiaci vstup zdarma - pozri otváracie hodiny!  

Naša pobočka, technická pamiatka Vysoká pec - Huta Karol vo Vlachove je pred rekonštrukciou.  Je uzavretá a momentálne neprístupná.

Múzeum dopravy v Bratislave

Pobočka Slovenského technického múzea Košice - Múzeum dopravy v Bratislave je komplexným múzeom dopravy, t.j. stálou expozíciou dopravných prostriedkov cestnej a železničnej dopravy.
K prvej prezentácii významnou mierou prispeli Železnice Slovenskej republiky, ktoré poskytli exponáty koľajovej dopravy a Asociácia historických vozidiel Slovenska, ktorá zapožičala exponáty cestnej dopravy, ako aj exponáty týkajúce sa histórie dopravy z fondov Slovenského technického múzea. Vystavené zbierky reprezentatívnych dopravných prostriedkov zostávajú aj naďalej vo vlastníctve týchto inštitúcií a súkromných zberateľov.
Vývoj cestnej dopravy je v múzeu prezentovaný rozsiahlou zbierkou vozidiel od kočov a prvých motorových samohybov cez motocykle, osobné a nákladné automobily medzivojnového obdobia až po vozy zo 70. rokov.Vystavené sú historické bicykle - velocipédy, tzv."vysoké kolo" zn.Singer, unikátny drevený bicykel z roku 1920, motocykle,osobné automobily, špeciálne nákladné a hasičské vozidlá. Dve výstavné haly ukrývajú takmer 100 automobilov, 25 historických motocyklov a nepreberné množstvo dobových technických doplnkov.
Z reprezentatívnych automobilov sú vystavené napr. štátnické limuzíny značiek Škoda, Tatra, Mercedes-Benz alebo americký Buick v perfektne zreštaurovanom stave, dva automobily zn.Praga, motocykle zn. Böhmerland, či historické hasičské vozidlo zn. Škoda. Návštevníkov zaujme dioráma automobilovej dielne s ručným benzínovým čerpadlom. Vozidlá sa pravidelne zúčastňujú veteránskych podujatí. Železničnú dopravu zastupujú parné rušne 534.0471 a CP 600, akumulačná parná lokomotíva bez kúreniska z roku 1946 CN 40, osobné železničné vozne od roku 1885 po rok 1960, nákladné vozne z prelomu 19. a 20. storočia a jediný existujúci parný žeriav na Slovensku vystavený na koľajisku. Ďalej sú to motorové dreziny Tatra a Varšava, historická šľapacia drezina. Sezónne je táto expozícia doplňovaná ďalšími reprezentatívnymi historickými železničnými vozidlami zo zbierok Železníc SR. Expozíciu železníc dopĺňa dioráma dopravnej kancelárie, zbierka rôznych návestných pomôcok a ďalšie exponáty ako: dištančné návestidlo z konca 19.st. signalizačné telefónne zariadenia, dobové osvetľovacie telesá, plynové lampy, rádioprijímače, figuríny v historických železničiarskych uniformách. Autormi výtvarnej koncepcie sú E.Kovačevičová a G.Fudala, ktorí statickým exponátom vdýchli originálnu dobovú atmosféru.

expozície:
VÝVOJ ZABEZPEČOVACEJ ŽELEZNIČNEJ TECHNIKY
ZLATÝ VEK DOPRAVY NA CESTÁCH I KOĽAJNICIACH
VÝVOJ ŽELEZNIČNEJ TECHNIKY NA SLOVENSKU
MÍĽNIKY SLOVENSKÉHO MOTORIZMU V II. POL. 20. STOROČIA

Múzeum dopravy sa nachádza za budovou Riaditeľstva Železničnej polície SR,
medzi Predstaničným námestím a Pražskou ulicou.
Prístup je z lávky pre peších ponad Šancovú ulicu alebo šikmým nájazdom z rohu Šancovej a Pražskej ulice.

Výstavy historických železničných vozňov a jazdy nostalgických vlakov 2011 - pod záštitou ŽSR

A K T U Á L N E MV Ý S T A V Y

ÚZKOROZCHODNÉ ŽELEZNICE V ČECHÁCH, NA MORAVE
A NA SLOVENSKU
Výstava o lesných železniciach, o spôsoboch dopravy dreva, o pôvabnej horskej krajine a ľuďoch, ktorí "úzkokoľajky" dodnes chránia pre ďalšie generácie.
Miesto konania: STM Múzeum dopravy, Šancová 1/a, Bratislava
Termín: od 7. februára 2012 do mája 2012

INTERFACE
SÚČASNÝ AUTOMOBILOVÝ DIZAJN NA SLOVENSKU
Výstava dizajnérskych realizácií VŠVU v Bratislave.
Miesto konania: STM Múzeum dopravy, Šancová 1/a, Bratislava
Termín: od 14. februára 2012 do mája 2012

Otvorené:
utorok - nedeľa 10.00 - 17.00

Kontakt:
Šancová ul. č. 1/a, 821 01 Bratislava
t.č.: 02/ 52 444 163
fax: 02/ 52 494 021
mobil: 0918 965 697
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

 

Iné zľavy:
EuroTel Klub - 10%, Karta mládeže 26 - 50%, ICOM a Zväz múzeí -100%

 

Správca obsahu

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Ocenenia

Slovenské technické múzeum získalo prestížne ceny ako víťaz súťaže vyhlasovanej Ministerstvom kultúry SR:

 

rok 2013

 

11. ročník Múzeum roka 2013
v kategórii špecializované múzeá a galérie s celoslovenskou pôsobnosťou

rok 2011

cena Múzeum roka 2010
v kategórii špecializované múzeá a galérie s celoštátnou pôsobnosťou
Prihlásené predmety súťaže:
1. Akvizícia zhodnocujúca zbierkový fond: „Zbierkový predmet - sústruh"
2. Vedecko-výskumná činnosť: „Publikácia Geodetická technika v zbierkovom fonde STM ako výstup VVÚ"
3. Bezpečnosť a odborná ochrana zbierok: „Reštaurovanie - reostat drevený veľký Bláthy"
4. Prezentácia a interpretácie zbierkových predmetov: „Expozícia Hutníctvo a Metalurgia v 19. a 20. storočí"
5. Nové formy práce s verejnosťou: Edukačná aktivita „PREMENA RUDY NA KOV"

rok 2009


cena Múzeum roka 2008
v kategórii špecializované múzeá a galérie s celoštátnou pôsobnosťou
Prihlásené predmety súťaže:
1. Akvizícia zhodnocujúca zbierkový fond: „Zbierka vysokonapäťových prístrojov a zariadení"
2. Prezentácia a interpretácia zbierkových predmetov - expozície a výstavy: „Stála expozícia / Sieň elektrických výbojov"

 

Vedecko-technické centrum

Galéria1Vybudovanie Vedecko-technického centra pre deti a mládež dominuje v zámeroch STM už dlhé obdobie. Vychádza najmä z potreby interaktívnej formy prezentácie v STM zastúpených prírodovedných odborov (fyzika, chémia, astronómia). O tom, že verejnosť má neutíchajúci záujem o tieto formy sprostredkovania informácií sa STM presvedčilo počas svojej dlhoročnej činnosti. Cieľom projektu VTC je vybudovanie viacúčelového centra so vzdelávacím priestorom a využitím moderných interaktívnych foriem a metód prezentácie výdobytkov vedy a techniky, ako aj fyzikálnych javov a princípov.Viac informácií

 


Fotodokumentácia výstavby VTC_1       Fotodokumentácia výstavby VTC_2 Fotodokumentácia výstavby VTC_3       Fotodokumentácia výstavbyVTC_4 Fotodokumentácia výstavby VTC_5       Fotodokumentácia výstavby VTC 6 Fotodokumentácia výstavby VTC_7       Fotodokumentácia výstavby VTC_8 Fotodokumentácia výstavby VTC_9       Fotodokumentácia výstavbyVTC_10 Fotodokumentácia výstavby VTC_11     Fotodokumentácia výstavby VTC_12 Fotodokumentácia výstavby VTC_13     Fotodokumentácia výstavby VTC_14 Fotodokumentácia výstavby VTC_15      Fotodokumentácia výstavby VTC_16

 

Technická pamiatka Hámor v Medzeve

Technická pamiatka Hámor v Medzeve predstavuje dvojohniskový, jednokladivový hámor, ktorý pôvodne slúžil na výrobu poľnohospodárskych nástrojov (motýk, rýľov, lopát, sekier, klincov a podkov) dnes už historickou technológiou výroby pomocou kladiva ‒ hámra na vodný pohon. Objekt pôvodne z  2. pol. 19. storočia je v správe Slovenského technického múzea je od roku 1966. V súčasnosti je hámor Medzev evidovaný Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod názvom "hámor Technického múzea" ako nehnuteľná národná kultúrna pamiatka pod číslom 4380.

Rekonštrukcia objektu technickej pamiatky Hámor Medzev bola prioritným projektom Slovenského technického múzea v rokoch 2008 ‒ 2010. Projekt bol  financovaný zo štátneho rozpočtu, z prioritných finančných zdrojov MK SR. Po viacročných snahách získať finančné prostriedky Slovenské technické múzeum pristúpilo ku komplexnej rekonštrukcii technickej pamiatky. Dôvody boli pre múzeum jednoznačné ‒ zachovanie unikátnych tradícií v regióne, pretože medzevská hámornícka výroba mala v minulosti značný význam, a to aj v širších historických, ekonomických a spoločenských súvislostiach. Hámornícka výroba v Medzeve pretrvávala viac ako šesť storočí. V období prvej  ČSR, v  roku 1933,  bolo v Medzeve v prevádzke 95 hámrov, roku 1955 bolo 32 hámrov schopných prevádzky, roku 1960 sa pracovalo príležitostne v 4 až 5 hámroch. Hámornícka výroba pretrvala do 60-tych rokov 20-teho  storočia, kedy bola táto špeciálna maloželeziarska výroba vystriedaná priemyselnou výrobou.

Technika a technológia vyvinutá v medzevských hámroch bola ojedinelá nielen na území Slovenska, ale aj v európskom meradle. Hámor v správe Slovenského technického múzea, pôvodne nazývaný ako mestský hámor, plnil v minulosti funkciu školského hámra pre medzevských kováčov. Neskôr patril  rodine Tischlerovej, predstavujúcej už v období cechov významnú dynastiu medzevských kováčov. Posledným majiteľom hámra bol Jozef Tischler, od ktorého hámor zakúpilo v roku 1966 vtedajšie Technické múzeum v Košiciach.

Stanoviť reálny program ochrany, obnovy a najmä využitia objektov priemyselného dedičstva je v súčasnom období na Slovensku veľmi náročné, najmä z dôvodu, že stav ekonomiky štátu dovoľuje pre túto oblasť vyčleniť finančné prostriedky len veľmi obmedzene. Vďaka  prideleným finančným prostriedkom z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky  v roku 2008 ‒ 2009 STM revitalizovalo túto technickú pamiatku in situ na náležitej odbornej úrovni, sprístupnilo ju a zároveň vytvára podmienky pre optimálne kultúrno-vzdelávacie využitie objektu. 

 

Viac informácií

 

 

 

 

Projekty

V súčasnosti sú Slovenským technickým múzeom realizované
projekty:

- Vedecko-technické centrum pre deti a mládež
- Rekonštrukcia Sklad soli objektu Solivaru Prešov

Slovenské technické múzeum participuje na projektoch:
- Digitálne múzeum
- Slovenská železná cesta

Viac informácií

 

Planetárium

PlanetáriumŠpecializované zariadenie planetária prevádzkuje Slovenské technické múzeum od roku 1975. Optický prístroj premieta hviezdnu oblohu, planéty, Slnko, Mesiac, neobyčajné úkazy a pohyby nebeských telies.V planetáriu sú realizované programy pre všetky skupiny návštevníkov. Špecializované výučbové programy pre školské skupiny reflektujú predpísané osnovy učebných predmetov prírodoveda, fyzika, základy astrofyziky a základy astronómie. 

Viac informácií

Opis    Návštevník  VisitSlovakia  

 

Slovenské technické múzeum je príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.