Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

image image image image image image image
Vedecko-technické centrum v Košiciach
NKP Solivar v Prešove
Múzeum letectva v Košiciach
Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej v Medzeve
Múzeum J. M. Petzvala v Sp. Belej
Múzeum dopravy v Bratislave
Hámor v Medzeve

Oznamy

NEWSLETTER

VÝSLEDKY SÚŤAŽÍ

 

Vážení návštevníci, Ospravedlňujeme sa vám , že od 30. mája 2018 z dôvodu rekonštrukcie  bude obmedzená prehliadka expozície písacích strojov a hracieho kabinetu pri expozícii fyziky (na 2.poschodí). V týchto priestoroch v nasledujúcom období  vznikne nová expozícia zubárskej techniky. Ďakujeme za pochopenie.

 POZOR, zmena cien vstupného! 

Prvá nedeľa v mesiaci vstup zdarma - pozri otváracie hodiny!  

Naša pobočka, technická pamiatka Vysoká pec - Huta Karol vo Vlachove je pred rekonštrukciou.  Je uzavretá a momentálne neprístupná.

Povinné informácie

Správca obsahu:

Technický prevádzkovateľ:

Otváracie hodiny:

Kontakt:

 

Otváracie hodiny

Expozície v sídle - Hlavná 88, Košice

apríl - október

utorok - piatok 9.00 - 17.00
sobota - nedeľa 12.00 - 17.00

november - marec

utorok - piatok 09.00 - 17.00
sobota - nedeľa 12.00 - 17.00

 

Planetárium - Hlavná 88, Košice

utorok - piatok 09.00 - 17.00 

 

* Realizácia programu v planetáriu je podmienená účasťou 10 platiacich osôb. * Návštevu prosíme vopred ohlásiť. * Programy pre verejnosť utorok - piatok a * nutné overiť vopred na t.č. +421 55 72 606 56 alebo +421 55 62 240 35.


STM - Múzeum dopravy, Šancová 1/A, Bratislava

utorok - nedeľa 10.00 - 17.00


STM - Múzeum letectva, Letisko, Košice

apríl  -  november

Otváracie hodiny sú od 17. apríla - novembra 2018

utorok - piatok 9.00 - 16.00
sobota - nedeľa 10.00 - 17.00

Sezónna uzávera je do 17. apríla 2018. 

V prípade záujmu skupiny nad 10 osôb je možné objednať sa v čase otváracích hodín na tel. čísle : +421 903 747 595

 


NKP Solivar v Prešove

Letná prevádzka

apríl - október

Pondelok ZATVORENÉ

Utorok - Sobota 9.00 - 17.00

Nedeľa ZATVORENÉ

Vstupy do múzea: 9.00, 10.30, 12.30, 14.00, 15.30

Zimná prevádzka

november - marec

Pondelok ZATVORENÉ

Utorok - Sobota 8.00 - 16.00

Nedeľa ZATVORENÉ

Vstupy do múzea: 8.00, 9.00, 10.30, 12.30, 14.00

Počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja je múzeum ZATVORENÉ


Otvorené prvú nedeľu v mesiaci -  v čase 10.00 - 16.00 hod.

Vstupy do múzea prvú nedeľu v mesiaci: 10.30, 12.30, 14.00

Maximálny počet návštevníkov na jeden vstup je 50!

 


Kaštieľ v Budimíre

utorok - sobota 09.00 - 17.00


 Múzeum J. M. Petzvala v Spišskej Belej

utorok - sobota 10.00 - 16.30 

Každá 1. nedeľa v mesiaci vstup zdarma v čase 12.00 - 16.30 hod. 


Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej v Medzeve

Oznamujeme návštevníkom, že Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej v Medzeve bude od 17.7. - 19.7. 2018 z dôvodu čerpania dovolenky ZATVORENÉ. Za vzniknuté nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.

utorok - sobota 10.00 - 15.00
Každá 1. nedeľa v mesiaci vstup zdarma v čase 12.00 - 16.30 hod. 

Sprístupnenie múzea po telefonickom dohovore ! Tel. č.+421 918 965 701


Hámor v Medzeve  

Múzeum otvorené od 20.2.2018

Otvorené na požiadanie v čase otváracích hodín Múzea kinematografie rodiny Schusterovej. Tel. č.+421 918 965 701.


Vysunutá expozícia História baníctva na Spiši, Spišská Nová Ves

pondelok - piatok  9.00 - 15.00  

 

Vstupné

 

Vstupné platné od 18.4.2017

Expozície múzea

Hutníctvo a metalurgia/Baníctvo/Vývoj geodetickej techniky a kartografie/Umelecké kováčstvo/Oznamovacia elektrotechnika/Vývoj písacích strojov/Úžitkové a ozdobné predmety z kovov/Z dejín fyziky na Slovensku

 

 

Energetické oddelenie Aurela Stodolu

  

 

Sieň elektrických výbojov

__________________________________________________________________________________________________

 

 
 
 

Vedecko-technické centrum

Galéria1Vybudovanie Vedecko-technického centra pre deti a mládež dominuje v zámeroch STM už dlhé obdobie. Vychádza najmä z potreby interaktívnej formy prezentácie v STM zastúpených prírodovedných odborov (fyzika, chémia, astronómia). O tom, že verejnosť má neutíchajúci záujem o tieto formy sprostredkovania informácií sa STM presvedčilo počas svojej dlhoročnej činnosti. Cieľom projektu VTC je vybudovanie viacúčelového centra so vzdelávacím priestorom a využitím moderných interaktívnych foriem a metód prezentácie výdobytkov vedy a techniky, ako aj fyzikálnych javov a princípov.Viac informácií

 


Fotodokumentácia výstavby VTC_1       Fotodokumentácia výstavby VTC_2 Fotodokumentácia výstavby VTC_3       Fotodokumentácia výstavbyVTC_4 Fotodokumentácia výstavby VTC_5       Fotodokumentácia výstavby VTC 6 Fotodokumentácia výstavby VTC_7       Fotodokumentácia výstavby VTC_8 Fotodokumentácia výstavby VTC_9       Fotodokumentácia výstavbyVTC_10 Fotodokumentácia výstavby VTC_11     Fotodokumentácia výstavby VTC_12 Fotodokumentácia výstavby VTC_13     Fotodokumentácia výstavby VTC_14 Fotodokumentácia výstavby VTC_15      Fotodokumentácia výstavby VTC_16

 

Technická pamiatka Hámor v Medzeve

Technická pamiatka Hámor v Medzeve predstavuje dvojohniskový, jednokladivový hámor, ktorý pôvodne slúžil na výrobu poľnohospodárskych nástrojov (motýk, rýľov, lopát, sekier, klincov a podkov) dnes už historickou technológiou výroby pomocou kladiva ‒ hámra na vodný pohon. Objekt pôvodne z  2. pol. 19. storočia je v správe Slovenského technického múzea je od roku 1966. V súčasnosti je hámor Medzev evidovaný Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod názvom "hámor Technického múzea" ako nehnuteľná národná kultúrna pamiatka pod číslom 4380.

Rekonštrukcia objektu technickej pamiatky Hámor Medzev bola prioritným projektom Slovenského technického múzea v rokoch 2008 ‒ 2010. Projekt bol  financovaný zo štátneho rozpočtu, z prioritných finančných zdrojov MK SR. Po viacročných snahách získať finančné prostriedky Slovenské technické múzeum pristúpilo ku komplexnej rekonštrukcii technickej pamiatky. Dôvody boli pre múzeum jednoznačné ‒ zachovanie unikátnych tradícií v regióne, pretože medzevská hámornícka výroba mala v minulosti značný význam, a to aj v širších historických, ekonomických a spoločenských súvislostiach. Hámornícka výroba v Medzeve pretrvávala viac ako šesť storočí. V období prvej  ČSR, v  roku 1933,  bolo v Medzeve v prevádzke 95 hámrov, roku 1955 bolo 32 hámrov schopných prevádzky, roku 1960 sa pracovalo príležitostne v 4 až 5 hámroch. Hámornícka výroba pretrvala do 60-tych rokov 20-teho  storočia, kedy bola táto špeciálna maloželeziarska výroba vystriedaná priemyselnou výrobou.

Technika a technológia vyvinutá v medzevských hámroch bola ojedinelá nielen na území Slovenska, ale aj v európskom meradle. Hámor v správe Slovenského technického múzea, pôvodne nazývaný ako mestský hámor, plnil v minulosti funkciu školského hámra pre medzevských kováčov. Neskôr patril  rodine Tischlerovej, predstavujúcej už v období cechov významnú dynastiu medzevských kováčov. Posledným majiteľom hámra bol Jozef Tischler, od ktorého hámor zakúpilo v roku 1966 vtedajšie Technické múzeum v Košiciach.

Stanoviť reálny program ochrany, obnovy a najmä využitia objektov priemyselného dedičstva je v súčasnom období na Slovensku veľmi náročné, najmä z dôvodu, že stav ekonomiky štátu dovoľuje pre túto oblasť vyčleniť finančné prostriedky len veľmi obmedzene. Vďaka  prideleným finančným prostriedkom z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky  v roku 2008 ‒ 2009 STM revitalizovalo túto technickú pamiatku in situ na náležitej odbornej úrovni, sprístupnilo ju a zároveň vytvára podmienky pre optimálne kultúrno-vzdelávacie využitie objektu. 

 

Viac informácií

 

 

 

 

Projekty

V súčasnosti sú Slovenským technickým múzeom realizované
projekty:

- Vedecko-technické centrum pre deti a mládež
- Rekonštrukcia Sklad soli objektu Solivaru Prešov

Slovenské technické múzeum participuje na projektoch:
- Digitálne múzeum
- Slovenská železná cesta

Viac informácií

 

Planetárium

PlanetáriumŠpecializované zariadenie planetária prevádzkuje Slovenské technické múzeum od roku 1975. Optický prístroj premieta hviezdnu oblohu, planéty, Slnko, Mesiac, neobyčajné úkazy a pohyby nebeských telies.V planetáriu sú realizované programy pre všetky skupiny návštevníkov. Špecializované výučbové programy pre školské skupiny reflektujú predpísané osnovy učebných predmetov prírodoveda, fyzika, základy astrofyziky a základy astronómie. 

Viac informácií

Opis    Návštevník  VisitSlovakia  

 

Slovenské technické múzeum je príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.