Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

image image image image image image image
Vedecko-technické centrum v Košiciach
NKP Solivar v Prešove
Múzeum letectva v Košiciach
Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej v Medzeve
Múzeum J. M. Petzvala v Sp. Belej
Múzeum dopravy v Bratislave
Hámor v Medzeve

Oznamy

NEWSLETTER

Mená víťazov súťaže k výstave Igráček:
1. miesto Maroš Ferdinandy
2. miesto Max Boczek
3. miesto Šimon Podolský 

POZOR, zmena cien vstupného! 

Prvá nedeľa v mesiaci vstup zdarma - pozri otváracie hodiny!  

Naša pobočka, technická pamiatka Vysoká pec - Huta Karol vo Vlachove je pred rekonštrukciou.  Je uzavretá a momentálne neprístupná.

Povinné informácie

Správca obsahu:

Technický prevádzkovateľ:

Otváracie hodiny:

Kontakt:

 

Otváracie hodiny

Expozície v sídle - Hlavná 88, Košice

apríl - október

utorok - piatok 9.00 - 17.00
sobota - nedeľa 12.00 - 17.00

november - marec

utorok - piatok 09.00 - 17.00
sobota - nedeľa 12.00 - 17.00

 

Planetárium - Hlavná 88, Košice

utorok - piatok 09.00 - 17.00 

 

* Realizácia programu v planetáriu je podmienená účasťou 10 platiacich osôb. * Návštevu prosíme vopred ohlásiť. * Programy pre verejnosť utorok - piatok a * nutné overiť vopred na t.č. +421 55 72 606 56 alebo +421 55 62 240 35.


STM - Múzeum dopravy, Šancová 1/A, Bratislava

utorok - nedeľa 10.00 - 17.00


STM - Múzeum letectva, Letisko, Košice

apríl  -  november

Otváracie hodiny sú od 17. apríla - novembra 2018

utorok - piatok 9.00 - 16.00
sobota - nedeľa 10.00 - 17.00

Sezónna uzávera je do 17. apríla 2018. 

V prípade záujmu skupiny nad 10 osôb je možné objednať sa v čase otváracích hodín na tel. čísle : +421 903 747 595

 


NKP Solivar v Prešove

Letná prevádzka

apríl - október

Pondelok ZATVORENÉ

Utorok - Sobota 9.00 - 17.00

Nedeľa ZATVORENÉ

Vstupy do múzea: 9.00, 10.30, 12.30, 14.00, 15.30

Zimná prevádzka

november - marec

Pondelok ZATVORENÉ

Utorok - Sobota 8.00 - 16.00

Nedeľa ZATVORENÉ

Vstupy do múzea: 8.00, 9.00, 10.30, 12.30, 14.00

Počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja je múzeum ZATVORENÉ


Otvorené prvú nedeľu v mesiaci -  v čase 10.00 - 16.00 hod.

Vstupy do múzea prvú nedeľu v mesiaci: 10.30, 12.30, 14.00

Maximálny počet návštevníkov na jeden vstup je 50!

 


Kaštieľ v Budimíre

utorok - sobota 09.00 - 17.00


 Múzeum J. M. Petzvala v Spišskej Belej

utorok - sobota 10.00 - 16.30 

Každá 1. nedeľa v mesiaci vstup zdarma v čase 12.00 - 16.30 hod. 


Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej v Medzeve

Múzeum otvorené od 20.2.2018

utorok - sobota 10.00 - 15.00
Každá 1. nedeľa v mesiaci vstup zdarma v čase 12.00 - 16.30 hod. 

Sprístupnenie múzea po telefonickom dohovore ! Tel. č.+421 918 965 701


Hámor v Medzeve  

Múzeum otvorené od 20.2.2018

Otvorené na požiadanie v čase otváracích hodín Múzea kinematografie rodiny Schusterovej. Tel. č.+421 918 965 701.


Vysunutá expozícia História baníctva na Spiši, Spišská Nová Ves

pondelok - piatok  9.00 - 15.00  

 

Vstupné

 

Vstupné platné od 18.4.2017

Expozície múzea

Hutníctvo a metalurgia/Baníctvo/Vývoj geodetickej techniky a kartografie/Umelecké kováčstvo/Oznamovacia elektrotechnika/Vývoj písacích strojov/Úžitkové a ozdobné predmety z kovov/Z dejín fyziky na Slovensku

 

 

Energetické oddelenie Aurela Stodolu

  

 

Sieň elektrických výbojov

__________________________________________________________________________________________________

 

 
 
 

Vedecko-technické centrum

Galéria1Vybudovanie Vedecko-technického centra pre deti a mládež dominuje v zámeroch STM už dlhé obdobie. Vychádza najmä z potreby interaktívnej formy prezentácie v STM zastúpených prírodovedných odborov (fyzika, chémia, astronómia). O tom, že verejnosť má neutíchajúci záujem o tieto formy sprostredkovania informácií sa STM presvedčilo počas svojej dlhoročnej činnosti. Cieľom projektu VTC je vybudovanie viacúčelového centra so vzdelávacím priestorom a využitím moderných interaktívnych foriem a metód prezentácie výdobytkov vedy a techniky, ako aj fyzikálnych javov a princípov.Viac informácií

 


Fotodokumentácia výstavby VTC_1       Fotodokumentácia výstavby VTC_2 Fotodokumentácia výstavby VTC_3       Fotodokumentácia výstavbyVTC_4 Fotodokumentácia výstavby VTC_5       Fotodokumentácia výstavby VTC 6 Fotodokumentácia výstavby VTC_7       Fotodokumentácia výstavby VTC_8 Fotodokumentácia výstavby VTC_9       Fotodokumentácia výstavbyVTC_10 Fotodokumentácia výstavby VTC_11     Fotodokumentácia výstavby VTC_12 Fotodokumentácia výstavby VTC_13     Fotodokumentácia výstavby VTC_14 Fotodokumentácia výstavby VTC_15      Fotodokumentácia výstavby VTC_16


Technické pamiatky

Huta KarolMúzeum odborne spravuje aj technickú pamiatku Hámor v Medzeve, ktorá bola v roku 2010 komplexne rekonštruovaná vrátane sfunkčnenia súčastí technológie hámorníckej výroby a je na požiadanie prístupná verejnosti. Po správou STM je aj Vysoká pec vo Vlachove, konkr. Huta Karol z roku 1843 (1870), ktorá dokumentuje dnes už historickú technológiu výroby surového železa na drevnom uhlí a púta svojím architektonickým prevedením.

Viac informácií

Projekty

V súčasnosti sú Slovenským technickým múzeom realizované
projekty:

- Vedecko-technické centrum pre deti a mládež
- Rekonštrukcia Sklad soli objektu Solivaru Prešov

Slovenské technické múzeum participuje na projektoch:
- Digitálne múzeum
- Slovenská železná cesta

Viac informácií

 

Planetárium

PlanetáriumŠpecializované zariadenie planetária prevádzkuje Slovenské technické múzeum od roku 1975. Optický prístroj premieta hviezdnu oblohu, planéty, Slnko, Mesiac, neobyčajné úkazy a pohyby nebeských telies.V planetáriu sú realizované programy pre všetky skupiny návštevníkov. Špecializované výučbové programy pre školské skupiny reflektujú predpísané osnovy učebných predmetov prírodoveda, fyzika, základy astrofyziky a základy astronómie. 

Viac informácií

Opis    Návštevník  VisitSlovakia  

 

Slovenské technické múzeum je príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.