Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

Výstava Murgaš

Výstava Jozef Murgaš - priekopník rádiotelegrafie
Autori Ing. Jozef Roman - Ing. Ladislav Klíma
Rok realizácie 2014
Jazyk Angličtina - Slovenčina
Realizované prezentácie

UNESCO Paríž /2014/, STM-Múzeum dopravy Bratislava /2014/; 
Univerzitná knižnica Bratislava /2015/

Putovanie ukončené

Sprievodné materiály Katalóg k výstave (slovenská, anglická, francúzska verzia)

Čítať ďalej:Výstava Murgaš

Stránka 2 z 2