Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

Výberové konania

 

Generálny riaditeľ  Slovenského technického múzea vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie   „Riaditeľ  Múzea  dopravy v Bratislave“

 

Požiadavky na  uchádzačov :

 • VŠ vzdelanie II.st. – technické zameranie
 • Vítané vzdelanie v odbore muzeológia a kultúrne dedičstvo ako aj prax v múzejníctve
 • Bezúhonnosť
 • Manažérske schopnosti a osobnostný predpoklad na výkon funkcie
 • Znalosť strategických materiálov pre oblasť kultúry, najmä múzejníctvo a odborné múzejné činnosti
 • Prax najmenej 5 rokov
 • Znalosť cudzieho jazyka (AJ príp. NJ)

Na splnenie uvedených požiadaviek žiadame  do výberového konania predložiť :

 • Žiadosť o zaradenie do výberového konania na obsadenie funkcie „Riaditeľ Múzea dopravy v Bratislave“
 • Životopis
 • Doklad o najvyššie dosiahnutom vzdelaní
 • Koncepcia činnosti a rozvoja aktivít Múzea dopravy v Bratislave 

Informácie pre uchádzačov :

 • Náplň práce : zabezpečovanie riadneho chodu a  odbornej činnosti Múzea dopravy, budovanie komplexnej múzejnej dokumentácie cestnej,  železničnej  a vodnej  dopravy

na Slovensku, jej vedecké zhodnocovanie a sprístupňovanie verejnosti

 • Platové podmienky podľa ustanovení zákona č. 318/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopľňa zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, trieda 8 v závislosti od odbornej praxe (od 822,50 € do 967,50 € mesačne + príplatok za riadenie,  po 3-och mesiacoch osobný príplatok)
 • Nástup do zamestnania : 01. 09. 2019

Žiadosť o zaradenie do výberového konania s ostatnými požadovanými dokumentmi žiadame zaslať na adresu :

Slovenské technické múzeum, personálne oddelenie, Hlavná 88, 040 01 Košice, prípadne

mailom na adresu : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Uzávierka prihlášok je do 31.07.2019

Prípadné informácie na personálnom oddelení : Viera Tulinská č.t. +421 918 965 745