Dokumenty STM


   

ZRIAĎOVACIA LISTINA STM

ORGANIZAČNÝ PORIADOK STM, DODATOK č.1/2011

ZMLUVY REZORTU MKCR SR

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

OBJEDNÁVKY A FAKTÚRY NA TOVARY A SLUŽBY

ZÁKAZKY PRESAHUJÚCE HODNOTU 1000 EUR

PROJEKTY


Kontrakt na rok 2012 uzavretý medzi MK SR a STM
Kontrakt na rok 2011 uzavretý medzi MK SR a STM


PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH STM
· rok 2012
· rok 2011
· rok 2010
· rok 2009
· rok 2008
· rok 2007
· rok 2006
· rok 2005
· rok 2004
·
rok 2003
· rok 2002
· rok 2001
   
VÝROČNÉ SPRÁVY STM
· rok 2011
· rok 2010
· rok 2009
· rok 2008
· rok 2007
· rok 2006
· rok 2005

·

rok 2004
· rok 2003
· rok 2002
· rok 2002 /AMSIS
· 1. polrok 2002 / AMSIS
· rok 2001
· rok 2001 / AMSIS
· rozbor činnosti a hospodárenia 1. polrok 2001
· l. polrok 2001
· rok 2000 / AMSIS
· rok 2000

AKČNÝ PLÁN BOJA PROTI KORUPCII
Vyhodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z Aktualizovaného plánu boja proti korupcii v STM rok 2001
Vyhodnotenie 2002


SLOBODNÝ PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM

· Postup pri sprístupňovaní informácií v podmienkach STM
! Dodatok k postupu....
· Formulár - žiadosť o poskytnutie informácie...
· Hodnotiaca spáva o aplikácii zákona č. 211/2000 Z.z. v STM za rok 2001
· Hodnotiaca správa o aplikácii zákona č. 211/2000 Z.z. v STM za rok 2003
· Hodnotiaca správa o aplikácii zákona č. 211/2000 Z.z. v STM za rok 2006


KONTROLNÁ ČINNOSŤ

·

VYHODNOTENIE kontrolnej činnosti za obdobie 1. polrok 2011

· VYHODNOTENIE kontrolnej činnosti za obdobie rok 2009
· PLÁN kontrolnej činnosti na obdobie I. polrok 2008
· VYHODNOTENIE kontrolnej činnosti za obdobie II. polrok 2007
· PLÁN kontrolnej činnosti na obdobie I. polrok 2007
· VYHODNOTENIE kontrolnej činnosti za obdobie II. polrok 2006
· PLÁN kontrolnej činnosti na obdobie II. polrok 2006
· VYHODNOTENIE kontrolnej činnosti za obdobie I. polrok 2006
· PLÁN kontrolnej činnosti na obdobie I. polrok 2006
· VYHODNOTENIE kontrolnej činnosti za obdobie II. polrok 2005
·

PLÁN kontrolnej činnosti na obdobie II. polrok 2005

· VYHODNOTENIE kontrolnej činnosti za obdobie I. polrok 2005
· PLÁN kontrolnej činnosti na obdobie I. polrok 2005
· VYHODNOTENIE kontrolnej činnosti za obdobie II. polrok 2004
· PLÁN kontrolnej činnosti na obdobie II. polrok 2004
· PLÁN kontrolnej činnosti na obdobie I. polrok 2004
· VYHODNOTENIE kontrolnej činnosti za obdobie II. polrok 2003
· PLÁN kontrolnej činnosti STM na obdobie l. polrok 2003
· VYHODNOTENIE - kontrolnej činnosti STM v Košiciach za obdobie 1. polroka 2003
· PLÁN kontrolnej činnosti STM na obdobie ll. polrok 2002
· VYHODNOTENIE - kontrolnej činnosti STM v Košiciach za obdobie 2. polroka 2002
· VYHODNOTENIE - kontrolnej činnosti STM v Košiciach za obdobie 1. polroka 2002
· PLÁN kontrolnej činnosti STM na obdobie l. polrok 2002
· VYHODNOTENIE - kontrolnej činnosti STM v Košiciach za obdobie 2. polroka 2001
· VYHODNOTENIE - kontrolnej činnosti STM v Košiciach za obdobie 1. polroka 2001
  PLÁN kontrolnej činnosti STM na obdobie ll. polrok 2001

 

KOLEKTÍVNA ZMLUVA

Prenájom nehnuteľností 2001
Prenájom nehnuteľností 1.1.2002 - 31.12.2002
Prenájom nehnuteľností - stav k 31.03.2003
Prenájom nehnuteľností - stav k 30.06.2003
Prenájom nehnuteľností - stav k 31.12.2003
Prenájom nehnuteľností - stav k 31.03.2004
Prenájom nehnuteľností - stav k 30.06.2004
Prenájom nehnuteľností - stav k 31.12.2004

     

Posledná úprava 20.03.2012

Správca obsahu: Slovenské technické múzeum Technický prevádzkovateľ: Axfone s.r.o.