S t á l e   e x p o z í c i e

V y s u n u t é   e x p o z í c i e


visitkosice.eu
navstevnik.sk

Kontakt:

Sídlo STM Košice
Hlavná 88, 040 01 Košice
spojovateľka:
expozície:
planetárium:
e-mail:
055 62 240 35
72 606 25
72 606 56
stmke@stm-ke.sk
objednavky skupin: prezentacia@stm-ke.sk
planetarium.stm@stm-ke.sk
Kaštieľ Budimír
044 43 Budimír 6
lektorská služba:
mobil:
055
---
69 58 294
0918 965 700
Múzeum dopravy Bratislava
Šancová 1/A, 811 05 Bratislava
spojovateľka:
fax:
mobil:
e-mail:
02

---
52 444 163
52 494 021
0918 965 697
muzeumdopravy@stm-ke.sk
NKP Solivar
Zborovská 2/A, 080 05 Prešov
lektorská služba:
mobil:
051
---
77 574 27
0918 965 698
muzeum.solivar@stm-ke.sk
Múzeum J. M. Petzvala v Sp. Belej
Petzvalova 30, 059 01 Spišská Belá
lektorská služba:
mobil:
052
---
45 913 07
0918 965 699
muzeum.petzval@stm-ke.sk
Múzeum letectva Košice
Letisko Košice, 041 75 Košice
lektorská služba:
mobil:
055
---
68 32 272
0903 747 595
muzeumletectva@stm-ke.sk
Múzeum kinematografie
rodiny Schusterove
j
Štósska 16, 044 25 Medzev
lektorská služba --- 0918 965 701
Banícko-energetické centrum
B a r b o r a

Banícke námestie, Sp. Nová Ves
expozícia História baníctva na Spiši
lektorská služba --- 0903 531 613
0902 201 861

Bežné otváracie hodiny:

Expozície Košice
utorok - piatok 8.00 - 17.00,
sobota - nedeľa 12.00 - 17.00
Planetárium Košice
utorok - piatok 8.00 - 17.00
nedeľa 14.00
Realizácia programu v planetáriu je podmienená účasťou 10 platiacich osôb. Návštevu prosíme vopred ohlásiť. Programy pre verejnosť utorok - piatok a nedeľa o 14.00, termín v nedeľu je nutné overiť vopred na t.č. 055/ 72 606 56 alebo 055/ 62 240 35.
Kaštieľ Budimír
utorok - sobota 9.00 - 17.00
Múzeum dopravy Bratislava
utorok - nedeľa 10.00 - 17.00
Otváracie hodiny počas veľkonočných sviatkov:
6. 4.2012 (piatok) zatvorené
7. 4.2012 (sobota) – otvorené
8. 4.2012 (nedeľa) – zatvorené
9.4.2012 (pondelok) – zatvorené
NKP Solivar v Prešove

zimná prevádzka: XI. - III. / pondelok - sobota 8.00 - 16.00
vstupy v mesiacoch XI. - III. o 9.00, 10.30, 13.00, 14.30
letná prevádzka: IV. - X. / pondelok - sobota 9.00 - 17.00
vstupy v mesiacoch IV. - X. 9.00, 10.30, 13.00, 14.30, 16.00

Múzeum J. M. Petzvala v Sp. Belej
utorok - sobota 10.00 - 16.30
Múzeum letectva Košice

utorok - nedeľa 10.00 - 17.00 v sezóne 20.04. - 30.09.
utorok - nedeľa 09.00 - 15.00 v sezóne 01.10. - 30.11.

Múzeum kinematografie
rodiny Schusterovej
utorok - sobota 10.00 - 15.00
Banícko-energetické centrum
B a r b o r a, Sp. Nová Ves
utorok - sobota 9.00 - 15.00

Vstupné:

Košice
 

Vstupné expozície múzea:
dospelí 3,00 € , zľavnené vstupné 1,50 € **
rodinná vstupenka (max. 2 dospelí a 3 deti) 5,00 € ***
Banská expozícia: 1,00 €
Odd. energetiky: 1,00 €
Príplatok za lektorský výklad: 2,00 € *
Fotografovanie: 1,00 € , Filmovanie: 2,00 €
Fotografovanie - statív, komerčné účely: 33,00 €

Planetárium: dospelí 2,00 € , zľavnené vstupné 1,50 €
deti predškolského veku 0,50 € ****

Kaštieľ Budimír
 

dospelí 1,50 €, zľavnené 1,00 €
príležitostné fotenie: 16,00 €

Múzeum dopravy Bratislava
  dospelí 3,30 €, zľavnené vstupné 1,50 €
rodinná vstupenka 8,00 € /2 dospelí + 2 - 3 deti/
NKP Solivar v Prešove
  dospelí 2,50 €, zľavnené vstupné 1,50 €
rodinná vstupenka 4 €
Múzeum J. M. Petzvala v Sp. Belej
  dospelí 1,50 €, zľavnené 1,00 €
Múzeum letectva Košice
  dospelí 3,30 €, zľavnené 1,50 €
rodinná vstupenka 6,50 €
Múzeum kinematografie
rodiny Schusterovej
 

dospelí 1,50 €, zľavnené 1,00 €

Banícko-energetické centrum
B a r b o r a, Sp. Nová Ves
dospelí 1,00 €, zľavnené 0,50 €


*
Lektorský výklad sa poskytuje zdarma ohláseným školským skupinám a skupinám nad 5 osôb na požiadanie. Jednotlivcom je na požiadanie lektorský výklad poskytnutý za poplatok 2 €.

**
Nárok na zľavnené vstupné majú študenti základných , stredných a vysokých škôl po preukázaní sa indexom, resp. preukazom školy.

***
Rodinná vstupenka platí pre dve dospelé osoby a najviac 3 deti v ich sprievode.

****
Vstupné na program v planetáriu pre deti predškolského veku je 0,50 €. V skupine muí byť minimálne 20 detí. Učiteľský sprievod má vstup zdarma.

Bezplatné vstupné majú deti v predškolskom veku, dôchodcovia vo veku nad 70 rokov a osoby, ktoré sú držiteľmi preukazu ZŤP.

Iné zľavy:
EuroTel Klub - 10%, Karta mládeže 26 - 50%, ICOM a Zväz múzeí -100%

ZACHRÁŇME KULTÚRNE DEDIČSTVO - UCHOVAJME SVEDECTVO O NÁS

Posledná úprava 26.03.2012

Správca obsahu: Slovenské technické múzeum Technický prevádzkovateľ: Axfone s.r.o.