PROPAGÁCIA VÝSTAVY LEONARDO DA VINCI - GENIÁLNY VYNÁLEZCA
Výzva na predkladanie ponúk k výberu zhotoviteľa prác - podprahová zákazka
Lehota na predkladane ponúk: 16.01.2012


-------------------------------------------------------------------------------------------

ZACHRÁŇME KULTÚRNE DEDIČSTVO - UCHOVAJME SVEDECTVO O NÁS

Slovenské technické múzeum v Košiciach, ako jediná múzejná inštitúcia so zameraním na
komplexnú dokumentáciu vývoja vedy, výroby a techniky na Slovensku, sa obracia na verejnosť
s prosbou o pomoc pri hľadaní potenciálnych technických pamiatok.
Vaše informácie o predmetoch s historickou hodnotou z oblasti baníctva, hutníctva, kováčstva,
strojárstva, hodinárstva, geodézie a kartografie i iných technických disciplín,pomôžu odhaliť ešte
nezdokumentované etapy dejinného vývoja vedy a techniky na Slovensku,a tým aj zachrániť
nenahraditeľné dôkazy o našej kultúre pre budúce generácie.

Kontakt:
Slovenské technické múzeum, Hlavná 88, 040 01 Košice
t.č. 055/ 62 240 35-6, fax: 055/ 62 259 65, e-mail: stmke@stm-ke.sk
priame kontakty na jednotlivé odborné referáty v STM: http://www.stm-ke.sk/kontakt.htm

Posledná úprava: 10.01.2012

Správca obsahu: Slovenské technické múzeum Technický prevádzkovateľ: Axfone s.r.o.