image image image image image image
Múzeum dopravy v Bratislave
Múzeum letectva v Košiciach
NKP Solivar v Prešove
Múzeum J. M. Petzvala v Sp. Belej
Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej v Medzeve
Kaštieľ v Budimíre

Aktuality

noc2012Zväz múzeí na Slovensku koordinuje VIII. ročník Noci múzeí a galérií 2012. Slovenské technické múzeum Vás pozýva na toto jedinečné podujatie, ktoré sa koná 19.5.2012, do všetkých svojich pobočiek. 

Nové expozície

Navštívte expozície v sídle Slovenského technického múzea v Košiciach.

Expozície v sídle STM

Vysunuté    expozície

O výstave

Leonadro da Vinci

Leonardo da Vinci 

Slovenské technické múzeum Vás pozýva na výstavu modelov a vynálezov renesančného génia Leonarda da Vinciho (15.4.1452 – 2.5.1519) tesne pred 560. výročím jeho narodenia. Výstava bude sprístupnená na Hlavnej 88 v Košiciach od 18. apríla do 31. októbra 2012. 

Pred šiestimi rokmi si podobnú výstavu v Bratislave prezrelo vyše 150-tisíc návštevníkov. V Košiciach tento rok očakávame minimálne 50-tisíc fanúšikov vedy, techniky a vynálezov z celého Slovenska.

Čítať ďalej:O výstave

 

Planetárium

PlanetáriumŠpecializované zariadenie planetária prevádzkuje Slovenské technické múzeum od roku 1975. Optický prístroj premieta hviezdnu oblohu, planéty, Slnko, Mesiac, neobyčajné úkazy a pohyby nebeských telies.V planetáriu sú realizované programy pre všetky skupiny návštevníkov. Špecializované výučbové programy pre školské skupiny reflektujú predpísané osnovy učebných predmetov prírodoveda, fyzika, základy astrofyziky a základy astronómie. 

Viac informácií

 
Logo

Projekty

V súčasnosti sú Slovenským technickým múzeom realizované
pro
jekty:

- Vedecko-technické centrum pre deti a mládež 
- Rekonštrukcia Sklad soli objektu Solivaru Prešov

Slovenské technické múzeum participuje na projektoch:
- Digitálne múzeum
- Slovenská železná cesta

Viac informácií

 

Vedecko-technické centrum

Galéria1Vybudovanie Vedecko-technického centra pre deti a mládež dominuje v zámeroch STM už dlhé obdobie. Vychádza najmä z potreby interaktívnej formy prezentácie v STM zastúpených prírodovedných odborov (fyzika, chémia, astronómia). O tom, že verejnosť má neutíchajúci záujem o tieto formy sprostredkovania informácií sa STM presvedčilo počas svojej dlhoročnej činnosti. Cieľom projektu VTC je vybudovanie viacúčelového centra so vzdelávacím priestorom a využitím moderných interaktívnych foriem a metód prezentácie výdobytkov vedy a techniky, ako aj fyzikálnych javov a princípov.Viac informácií


Technické pamiatky

Huta KarolMúzeum odborne spravuje aj technickú pamiatku Hámor v Medzeve, ktorá bola v roku 2010 komplexne rekonštruovaná vrátane sfunkčnenia súčastí technológie hámorníckej výroby a je na požiadanie prístupná verejnosti. Po správou STM je aj Vysoká pec vo Vlachove, konkr. Huta Karol z roku 1843 (1870), ktorá dokumentuje dnes už historickú technológiu výroby surového železa na drevnom uhlí a púta svojím architektonickým prevedením.

Viac informácií

Slovenské technické múzeum je príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.