Projekty

 
Logo

Projekty

V súčasnosti sú Slovenským technickým múzeom realizované
pro
jekty:

- Vedecko-technické centrum pre deti a mládež 
- Rekonštrukcia Sklad soli objektu Solivaru Prešov

Slovenské technické múzeum participuje na projektoch:
- Digitálne múzeum
- Slovenská železná cesta

Viac informácií