Vstupné

Vstupné:

Košice
 

Vstupné expozície múzea: 
dospelí 3,00 € , zľavnené vstupné 1,50 € **
rodinná vstupenka (max. 2 dospelí a 3 deti) 5,00 € ***
Banská expozícia: 1,00 € 
Odd. energetiky: 1,00 €
Príplatok za lektorský výklad: 2,00 € *
Fotografovanie: 1,00 € , Filmovanie: 2,00 €
Fotografovanie - statív, komerčné účely: 33,00 €

Planetárium: dospelí 2,00 € , zľavnené vstupné 1,50 € 
deti predškolského veku 0,50 € ****

Kaštieľ Budimír
 

dospelí 1,50 €, zľavnené 1,00 €
príležitostné fotenie: 16,00 €

Múzeum dopravy Bratislava
  dospelí 3,30 €, zľavnené vstupné 1,50 €
rodinná vstupenka 8,00 € /2 dospelí + 2 - 3 deti/
NKP Solivar v Prešove
  dospelí 2,50 €, zľavnené vstupné 1,50 €
rodinná vstupenka 4 €
Múzeum J. M. Petzvala v Sp. Belej
  dospelí 1,50 €, zľavnené 1,00 €
Múzeum letectva Košice
  dospelí 3,30 €, zľavnené 1,50 €
rodinná vstupenka 6,50 €
Múzeum kinematografie 
rodiny Schusterovej
 

dospelí 1,50 €, zľavnené 1,00 €

Banícko-energetické centrum 
B a r b o r a, Sp. Nová Ves
dospelí 1,00 €, zľavnené 0,50 €


*
Lektorský výklad sa poskytuje zdarma ohláseným školským skupinám a skupinám nad 5 osôb na požiadanie. Jednotlivcom je na požiadanie lektorský výklad poskytnutý za poplatok 2 €.

** 
Nárok na zľavnené vstupné majú študenti základných , stredných a vysokých škôl po preukázaní sa indexom, resp. preukazom školy.

*** 
Rodinná vstupenka platí pre dve dospelé osoby a najviac 3 deti v ich sprievode.

**** 
Vstupné na program v planetáriu pre deti predškolského veku je 0,50 €. V skupine muí byť minimálne 20 detí. Učiteľský sprievod má vstup zdarma.

Bezplatné vstupné majú deti v predškolskom veku, dôchodcovia vo veku nad 70 rokov a osoby, ktoré sú držiteľmi preukazu ZŤP.

Iné zľavy: 
EuroTel Klub - 10%, Karta mládeže 26 - 50%, ICOM a Zväz múzeí -100%