Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

História

V rokoch 1971 – 1975 Slovenské technické múzeum (vtedy Technické múzeum) vyvíjalo veľmi intenzívne aktivity s cieľom vybudovania astronomického komplexu pozostávajúceho z planetária, expozície a pozorovateľne, všetko v priestoroch sídla múzea na Hlavnej ulici v Košiciach. Komplex bol uvedený do prevádzky 4. decembra 1975. Súčasťou komplexu bola stála výstava „Slnko – svetlo – život“, ktorej autorom bol J. Sýkora, pracovník Astronomického ústavu SAV (neskôr riaditeľ Astronomického ústavu SAV). Obsah stálej výstavy bol zameraný na našu najbližšiu hviezdu – Slnko. Súčasťou výstavy boli i dokumentárne zábery z expedície slovenských astronómov za zatmením Slnka v roku 1973 do Nigérie. Žiaľ, v inštalačnej podobe výstavy sa neuplatnil zbierkový fond referátu astronómie. V roku 2000 pôvodnú výstavu nahradila nová dvojexpozícia Astronómie - čítaj viac...
Súčasťou komplexu bolo i planetárium. Múzeum zakúpilo od firmy Zeiss Jena malé projekčné planetárium s jednou projekčnou hlavou (ZKP-I). Planetárium začalo v múzeu pracovať ako prvé na Slovensku. Prístroj bol umiestnený v miestnosti s priemerom 8m s polkruhovou umelou oblohou. Pomocou prístroja bolo možné demonštrovať pohľad na oblohu zo severnej časti zemegule v ktorúkoľvek dennú, nočnú alebo ročnú dobu. Prístroj bol schopný znázorniť len to, čo vidíme bez pomoci prístrojov, teda 3000 hviezd, Slnko, Mesiac, 5 planét Slnečnej sústavy, voľne viditeľné hmloviny a galaxie, vrátane Mliečnej dráhy. Zo strany škôl a verejnosti bol o planetárium veľký záujem.
Tretiu časť komplexu tvorila kupola, v ktorej bol umiestnený zrkadlový ďalekohľad Newton (ø 310 mm). Časom sa ukázali nedostatky rozhodnutia umiestniť pozorovateľňu do centra mesta, ktoré bolo v noci osvetľované a južný obzor bol neustále osvetlený aktivitami vo Východoslovenských železiarňach. Preto sa časom upustilo od nočných pozorovaní.
Vzhľadom na technické problémy s prístrojom planetária v roku 1982 múzeum zakúpilo planetárium ZKP-II, prístroj s dvoma projekčnými hlavami, s automatickým nastavovaním polohy všetkých premietaných elementov na základe dátumu. Zakúpený bol aj projektor Slnečnej sústavy a komét.
Do dnešných dní navštívilo planetárum STM viac ako 400 000 návštevníkov.